Pomysł na projekt obywatelski poprzez zorganizowanie koncertu pieśni patriotycznych i związanych z lokalną tradycją pt. “Nasze Korzenie” był wynikiem wspólnej pracy pięciorga aktywnych osób ze społeczności lokalnej Korytkowa Dużego – uczestników projektu „Ja– obywatel!”. Zanim zrodził się pomysł na projekt uczestnicy podczas warsztatów określili potrzeby, które zauważają w społeczności lokalnej. Jedną z nich była potrzeba krzewienia lokalnej, tradycji, kultury i obrzędowości, która zanika, a wśród młodego pokolenia jest już praktycznie nie znana. Ostateczna decyzja na realizację projektu obywatelskiego wynikła z połączenia pasji i zainteresowań członków grupy z krzewieniem lokalnej i patriotycznej kultury poprzez muzykę. W ten sposób pomysł koncertu dla społeczności lokalnej został zaakceptowany przez grupę projektową podczas spotkania coachingowego. Powstał plan promocji koncertu, zaproszono partnerów do współpracy oraz opracowano program koncertu, który zaplanowano zorganizować w Kościele w Korytkowie. Repertuar programu uwzględniał pieśni patriotyczne, pieśni lokalne i pieśni pasyjne związane z tradycją obchodzenia Wielkiego Postu przez społeczność lokalną. Do występu zostały zaproszone chóry lokalne z gminy Biłgoraj i gmin okolicznych. Finalnie w dniu 7 kwietnia 2019 roku w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym odbył się Koncert w wykonaniu Chórów Ziemi Biłgorajskiej. W koncercie wzięło udział 8 chórów działających na terenie Powiatu biłgorajskiego: Chór Kameralny parafii p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju, Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „ECHO”, Chór „NOSTER” parafii p.w. Św. Bartłomieja w Goraju, Chór „CORDIS” parafii p.w. Trójcy Św. i WNMP w Biłgoraju, Chór „LUCUS” Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej, Chór parafii p.w. Św. Jana Nepomucena i M-GOK we Frampolu, Chór „CANTATE DEO” parafii p.w. Św. M. Magdaleny w Biłgoraju, Chór parafii  p.w. MBB w Korytkowie Dużym i GOK w Biłgoraju. Każdy chór wykonał dwa utwory, a na zakończenie wszystkie chóry wykonały wspólnie: „Świętość Krzyża rozpamiętuj” oraz „Rota”. W koncercie wzięło udział ogółem 150 osób występujących i około 100 osób słuchaczy.

Koncert został zorganiowany we współpracy z: Chórem parafii p.w. MBB w Korytkowie Dużym i Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Biłgoraju, Parafią p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym, Ochotniczą Strażą Pożarna w Korytkowie Dużym.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

                          

 

Translate »