W dniu 29 lipca 20  osobowa grupa seniorów -uczestników projektu odwiedziła nie tylko  przepiękne miejsce jakim jest „Kraina Rumianku” ale przede wszystkim  miała okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami aktywności społecznej oraz modelowego  zaangażowania społeczności lokalnej. Miejsce to prowadzi Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, którego głównym celem jest  rozbudzenie zaangażowania wśród mieszkańców gminy Podedwórze oraz kultywowanie lokalnych tradycji.  Na miejscu  wysłuchaliśmy prelekcji nt. historii tego miejsca oraz uczestniczyliśmy  w spotkaniu  nt.  sposobach aktywizacji obywatelskiej na przykładzie Podedwórza. Obejrzeliśmy  wyremontowany  budynku byłej szkoły, który pełni funkcję Ośrodka  Edukacji Regionalnej  oraz zwiedziliśmy całą urokliwa wioskę tematyczną  która bazuje na lokalnej tradycji  uprawy rumianku.

Ponadto spotkaliśmy się z przedstawicielami  dwóch  lokalnych  organizacji tj . Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej Zaliszcze oraz Stowarzyszenie Perły Chmielowa.

Stowarzyszenia te odpowiadają  na potrzeby integracji społeczności lokalnej w tym osób starszych ale także na potrzebę wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej i pokazania tego co w społeczności jest najlepsze.  W działalność Stowarzyszeń  zaangażowani są mieszkańcy, w tym także seniorzy z Gminy co jest najlepszym przykładem jak aktywizować  społeczność lokalną.

Po części oficjalnej, był czas na wspólny „ziołowy” posiłek oraz na indywidualne kontakty i zwiedzanie tego urokliwego miejsca.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „No i cóż, ze wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

             

Translate »