W dniu 30 września 2021 uczestnicy projektu „Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!” z miejscowości Bukowa wzięli udział w spotkaniu partycypacyjnym w Trzęsinach.

Trzęsiny to maleńka wioska w powiecie zamojskim w gminie Radecznica, która oprócz pięknego usytuowania na Roztoczu Zachodnim, charakteryzuje się niezwykłą aktywnością mieszkańców, którzy od lat angażują się w działania społeczne na rzecz swojej miejscowości.

Spotkanie uczestniczące odbyło się w ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i poprowadził je ksiądz Julian Brzezicki, który pełni rolę miejscowego lidera od roku 1996. Spotkanie dotyczyło poznania techniki partycypacji jaką jest spotkanie otwarte. W ramach spotkania ksiądz Julian przedstawił przykłady działań osób z Trzęsin w różnym wieku na rzecz swojej miejscowości m.in.  woluntarystyczne zaangażowanie w odbudowę i remonty pomieszczeń przeznaczonych do użytku mieszkańców, takich jak dom spotkań młodzieży, boiska i korty. Młodzi uczestnicy mogli usłyszeć i zobaczyć na żywo, jak zaangażowanie zdyscyplinowanych do działania mieszkańców przekłada się na poprawę funkcjonowania całej miejscowości. Mieli również możliwość w trakcie spotkania otwartego podzielić się swoimi pomysłami na działania obywatelskie na rzecz swojej miejscowości.

Młodzież z Bukowej jest bardzo pozytywnie nastawiona do działań w swoim środowisku lokalnym, co może być skutkiem podpatrywania aktywności dorosłych mieszkańców swojej miejscowości, ale i efektem spotkań partycypacyjnych, w których uczestnicy projektu mieli okazję wziąć udział w bieżącym roku.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu z dotacji programu Aktywni Obywatele – fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

   

Translate »