Pomysł na projekt obywatelski pt. „Mały Wolontariat” powstał w trakcie pracy warsztatowej z grupą młodzieży z klasy VI i VII w Smólsku. Grupa młodzieży uczestniczącej w warsztatach od X 2018 do I 2019 r. analizując różne problemy w społeczności lokalnej, zauważyła, iż wciąż za mało ludzi młodych angażuje się w różnego rodzaju akcje woluntarystyczne. Ta refleksja była podstawą do opracowania pomysłu na  projekt obywatelskiej p.t „Mały wolontariat”.

Młodzi uczestnicy wyznaczyli sobie kilka celów, które były ważne do osiągniecia w związku z realizacja projektu  obywatelskiego. Najważniejszym celem było upowszechnianie wiedzy i zachęcanie mieszkańców do działań woluntarystycznych. Poza tym projekt miał na celu pokazanie pozytywnych wzorców zachowań, zwiększenie świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej. Po zakończonych warsztatach pomysł został wspólnie dopracowany z grupą młodzieży z kl. VI- VII Szkoły Podstawowej w Smólsku oraz z coachem i kadrą pedagogiczną. W ten sposób zrodził się pomysł na akcję woluntarystyczną, której celem była zbiórka żywności i potrzebnych rzeczy dla bezdomnych zwierząt dla wybranego schroniska. Ze zbiórką powiązana była akcja edukacyjna w szkole dla dzieci i młodzieży w Smólsku, której celem było upowszechnianie idei wolontariatu, ale też pokazanie konkretnego sposobu zaangażowania się wolontariuszy i uczenie odpowiedzialności za zwierzęta. Pokazanie problemu bezdomnych zwierząt było formą edukacji obywatelskiej i odpowiedzialności, w tym przypadku za bezdomne zwierzęta.

Grupa inicjatywna, złożona z 6 uczniów  rozpoczęła przygotowania projektu obywatelskiego od podziału zadań, przygotowania ulotek, plakatów oraz akcji promocyjnej. W marcu zostały rozkolportowane plakaty i ulotki opisujące  akcję zbiórki potrzebnych rzeczy dla zwierząt. Wspólnie z nauczycielem – wychowawcą kl VI zostało wybrane schronisko do którego zaplanowano przekazanie zebrane rzeczy, było to schronisko w Zamościu.  Sztab wolontariuszy zbierał produkty, a następnie 21.03.2019 odbyła się wizyta w schronisku w Zamościu, której celem  było, nie tylko przekazanie zebranych rzeczy, ale przede wszystkim wizyta miała charakter edukacyjny. Młodzież zobaczyła jak dużym problemem jest bezdomność zwierząt, często wynikająca z nieodpowiedzialności ludzi i braku właściwych postaw. Na miejscu, w szkole odbyło się jeszcze spotkanie edukacyjne dla innych uczniów, którego celem było uświadomienie o tym jak ważna jest właściwa postawa obywatelska, która wyraża się m.in. zaangażowaniem w różne działania woluntarystyczne. Inicjatywa odbyła się dzięki współpracy i pomocy  nauczycieli.

Na zakończenie projektu młodzież podkreślała jak ważne dla nich było doświadczenie z realizacji tego projektu obywatelskiego, ponieważ oprócz zakładanych celów ciekawie i pożytecznie spędzili wspólny czas, zrobili coś pożytecznego, dzięki czemu mieli poczucie wpływu na rzeczywistość.

Projekt obywatelski został zrealizowany w  ramach projektu „Ja – obywatel!”. Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

           

Translate »