Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, propozycje zadań, które są uznane za realne i możliwe do realizacji poddaje się pod głosowanie, i w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej. O tej i o innych formach partycypacji publicznej dowiedziała się dzisiaj młodzież podczas spotkania z Panią Agata Kupczak – Chyl podinspektorką ds. społecznych i kultury fizycznej u Urzędzie Miasta Biłgoraj.

Młodzi ludzie odwiedzili Park Rolkarza przy ul. Targowej w Biłgoraju, które zostało sfinansowane  z budżetu obywatelskiego Miasta Biłgoraj w 2019 r.

Kolejne spotkanie poprowadził Pan Piotr Rapa, aktywny działacz grupy nieformalnej Biłgoraj Eko Challenge, która systematyczne i z wielką pasją organizuje akcje i rzuca mieszkańcom Gminy Biłgoraj i nie tylko wyzwanie sprzątania najbliższego otoczenia. To właśnie w młodzieży tkwi ogromny potencjał obywatelski, który ma szansę w przyszłości zaowocować wieloma ciekawymi inicjatywami, dzięki którym nam wszystkim będzie żyło się lepiej i przyjemniej.

Po części edukacyjnej młodzież z Korytkowa Dużego zwiedziła Biłgoraj.

Projekt „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw bywatelskich na lata 2014 – 2020.

                                                  

Translate »