Pomysł na projekt obywatelski pn.: “Mam talent” jest wynikiem wspólnej pracy sześciorga aktywnych młodych osób ze społeczności szkolnej z Korytkowa Dużego:  Sandry Małek, Amelii Myszak, Joanny Rawiak, Dominiki Brytan, Pawła Szumskiego oraz Jakuba Kowala – uczestników projektu „Ja– obywatel!”.

–  Chcieliśmy pokazać jak ważne jest odkrycie swoich talentów i to już w najmłodszym wieku. Tak powstał pomysł na projekt „Mam Talent”. Najmłodsi nasi uczniowie podjęli trud przygotowania i prezentacji własnych umiejętności  – opowiada Pan Paweł Grabias, Dyrektor Szkoły Podstawowej W Korytkowie Dużym.

Blisko czterdzieści godzin edukacji w postaci: szkoleń i spotkań na coachingach, to czas jaki uczniowie z Korytkowa Dużego poświęcili na zorganizowanie projektu obywatelskiego pn.: „Mam Talent”. Realizacja projektu została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę projektową podczas spotkania coachingowego.

Powstał plan promocji projektu, rozpoczęto rekrutację oraz opracowano scenariusz całego wydarzenia. Do spotkania przygotowywali się również uczniowie z klas: pierwszych i drugich oraz zerówki pod czujnym okiem nauczycieli – wychowawców. 

Spotkanie zorganizowano 28 marca br. w budynku Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym. W tym dniu w godzinach porannych na spotkanie przybyło 27 osób. Wydarzenie uroczyście otworzył Pan Dyrektor, a poprowadziła Sandra Małek – uczennica klasy VI, uczestniczka projektu „Ja Obywatel!”. Na spotkaniu uczniowie zerówki, klasy pierwszej i drugiej prezentowali swoje talenty. W tym dniu można było zobaczyć ciekawe umiejętności: muzyczne, recytatorskie, sportowe i taneczne. W sumie zaprezentowało się 15 osób i każda z nich otrzymała nagrodę. Występy były oceniane również przez jury. Pierwsze miejsce zajęła Hanna Wawszczak, drugie Roksana Liwak oraz Filip Kaczor, trzecie miejsce zajęli ex aequo Justyna Pawlos, Eliza Liwak, Maja Łyp i Wiktoria Szwedo. Były też wyróżnienia, które otrzymały: Michalina Dycha, Wiktoria Maik, Roksana Pawlos, Marlena Wyroślak, Nikola Zalewa, Anna Wnuk oraz Klaudia Kita.

To było ciekawe doświadczenie. Można było na żywo obejrzeć jak koleżanki i koledzy prezentują się na scenie. Zainspirować do szukania swoich własnych talentów – podkreśla jedna z uczennic uczestnicząca w spotkaniu

Wspólne  występy zintegrowały uczniów, a konkurs wyzwolił chęć zdrowej rywalizacji. Sympatyczna atmosfera zaowocowała planem kolejnego takiego wydarzenia w przyszłym roku. Projekt  wpłynął na poprawę poczucia sprawczości  oraz umiejętności w odkrywaniu talentów wśród dzieci i młodzieży – mieszkańców Korytkowa Dużego.

Projekt obywatelski został zrealizowany w ramach projektu „Ja – obywatel!”. Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

                       

Translate »