W dniu 22 czerwca br młodzi uczestnicy/czki projektu „Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!” z gminy Stary Bidaczów wzięli udział w spotkaniu z Panią Agatą Cholewą – pracowniczką Biura Partycypacji Urzędu Miasta Lublin, która poprowadziła warsztaty angażujące młodzież w tworzenie oferty do potencjalnego budżetu obywatelskiego swojej gminy.
Warsztaty zostały zorganizowane w Rezerwacie Dzikich Dzieci w Lublinie – niezwykłym miejscu stworzonym i prowadzonym dzięki dotacji z budżetu obywatelskiego Miasta Lublin, zatem uczestnicy namacalnie doświadczyli, jakie mogą być efekty zaangażowania mieszkańców w tworzenie oferty do budżetu obywatelskiego.
Pani Agata Cholewa z wielką pasją przekonywała młodych mieszkańców/nki Starego Bidaczowa, iż zaangażowanie obywatelskie jest wielką wartością i współpraca między mieszkańcami może doprowadzić do pozytywnych zmian w otoczeniu. Młodzież ustaliła w ramach warsztatów swoje cele: grupa dziewcząt wymyśliła projekt do budżetu obywatelskiego dotyczący stworzenia placu zabaw w Starym Bidaczowie dostępnego dla osób niepełnosprawnych, natomiast grupa chłopców ustaliła, iż ich wspólnym pomysłem jest przeznaczenie potencjalnych środków z BO na renowację gminnego boiska. W drodze symulacji głosowania w tym roku wygrał projekt chłopców.
Dziękujemy Biuru Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin za możliwość uczestnictwa młodzieży ze Starego Bidaczowa w bardzo cennych warsztatach na temat budżetu obywatelskiego, prowadzonych w sposób ogromnie kreatywny przez Panią Agatę Cholewę. Młodzież dzięki spotkaniu, po raz pierwszy uczestniczyła w procesie obmyślania projektów do budżetu obywatelskiego, po raz pierwszy miała możliwość przećwiczenia konsultacji swojego pomysłu z innymi mieszkańcami gminy, usłyszała o szkolnych budżetach obywatelskich. Pani Agata Cholewa przeprowadziła niezwykle wartościowe i angażujące warsztaty, dzięki którym uczestnicy/czki nabrali/ły ochoty na angażowanie się w życie swoich społeczności.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

  

   

Translate »