Warsztaty w Smólsku.

14 listopada w  Szkole Podstawowej w Smólsku odbyły się warsztaty, których celem było przygotowanie uczniów do bardziej świadomego odbioru muzyki klasycznej na koncercie odbywającym się w ramach  projektu „Bliżej polskiej muzyki”.

Podczas zajęć uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną na temat  życia i twórczości wybitnych polskich kompozytorów: Ignacego Jana Paderewskiego, Romualda Twardowskiego  i Karola Szymanowskiego. Wysłuchali także kilku utworów tych artystów.
Zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyło 69 uczniów zorganizowane były w dwóch grupach wiekowych. Zarówno młodsi jak i starsi uczniowie z chęcią i zaangażowaniem podejmowali zadania: wyszukiwali dodatkowe informacje na temat kompozytorów, tworzyli krótkie prezentacje, projektowali plakaty. Uczniowie, słuchając  utworów muzycznych tworzyli ciekawe prace plastyczne , a także graficzne tj. plakaty i projekty okładek płyt. Podczas wykonywania  prac wykazali się dużą pomysłowością i  kreatywnością.
W bardzo pozytywnych nastrojach czekają na wyjazd na kolejny koncert…

Projekt „Bliżej polskiej muzyki” realizowany jest przez Fundację Bliżej Pasji, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dąb” w Ciosmach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

warsztaty w Smólsku 4

 

Translate »