Przedstawiamy już trzeci z kolei artykuł przybliżający wybitnych twórców polskiej muzyki klasycznej. Powstał on w ramach projektu „Bliżej polskiej muzyki”, realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji”. Pragniemy poprzez nasz cykl przypomnieć życiorys i twórczość polskich kompozytorów XIX i XX w., a tym samym zachęcić do sięgania po ich dzieła.

800px-Lutoslawski3 (2)

Witold Lutosławski

Witold Lutosławski  urodził się 25 stycznia 1913 r. w Warszawie.  To wybitny polski kompozytor, dyrygent oraz pianista. Lutosławski wychował się w rodzinie o ziemiańskich korzeniach. Komponować zaczął jako dziecko, swoje pierwsze utwory napisał już w wieku 9 lat. W latach 1926-32 pobierał nauki gry na skrzypcach oraz na fortepianie. Po zdaniu matury Witold Lutosławski rozpoczął studia na wydziale matematyki  Uniwersytetu Warszawskiego.  Jednocześnie uczył się w Konserwatorium Warszawskim w klasie kompozycji i fortepianu. Dobrze zapowiadającą się karierę artystyczną kompozytora przerwała II wojna światowa. Lata okupacji hitlerowskiej spędził w Warszawie. Był radiotelegrafistą. Zarabiał na życie m.in. jako pianista grając  w warszawskich kawiarniach. Po wojnie Lutosławski podjął współpracę z Polskim Radiem, kierował nagraniami muzyki filmowej. Był członkiem Związku Kompozytorów Polskich. Od 1963 r. rozpoczął regularną pracę dyrygenta. Był jednym z nielicznych polskich artystów, którzy dyrygowali prawie wyłącznie własnym utworom. Jako dyrygent odbył wiele podróży artystycznych, m.in. do Francji, Czechosłowacji, Holandii , Norwegii i Austrii.

Witold Lutosławski komponował muzykę nowoczesną, znajdującą wielu odbiorców na całym świecie, m.in. : cykl pieśni dla dzieci, muzykę do sztuk teatralnych, filmów i słuchowisk radiowych. Komponował także muzykę lekką, rozrywkową i taneczną pod pseudonimem Derwid. Jego twórczość spotkała się z licznymi dowodami uznania. Otrzymał on wiele nagród i odznaczeń. Witold Lutosławski był współtwórcą Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” – corocznej międzynarodowej imprezy kulturalnej, prezentującej najnowsze dokonania w muzyce. Od 1990 odbywa się w Warszawie Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Witolda Lutosławskiego, organizowany przez Filharmonię Narodową. Witold Lutosławski zmarł 7 lutego 1994 r. w Warszawie.

Stefan Behr urodził się  10 kwietnia 1919 roku  w Warszawie. Kompozytor i pianista. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie grę na fortepianie. Ponadto odbył studia filologiczne – kształcił się w zakresie filologii polskiej, angielskiej i niemieckiej. Będąc jeszcze studentem pracował jako pianista w Polskim Radiu oraz w charakterze akompaniatora w warszawskim Teatrze Narodowym. Uczył również gry na fortepianie
w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Warszawie. Był pierwszym organizatorem redakcji muzycznej działu dziecięcego w Telewizji Polskiej. W latach 1954-74 pracował na stanowisku akompaniatora w Estradzie Kameralnej Filharmonii Narodowej. Pod koniec życia wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Jego kompozycje były wielokrotnie nagradzane na licznych konkursach.  Stefan Behr zmarł 24 października 1974 w Warszawie.

Artykuł powstał w ramach projektu „Bliżej polskiej muzyki” realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dąb” w Ciosmach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło zdjęć: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Translate »