W dniu 4.11.2018 o godz. 13:30 w Biłgoraju zorganizowany został spektakl  w formie  widowiska edukacyjno- historycznego, uświetniający  100 lecie Niepodległości Polski. Inicjatywa ta została zorganizowana z udziałem grupy seniorów w ramach projektu  ,,Senior ważny codziennie”.  Inicjatywa miała na celu zachęcić społeczność Biłgoraja do  wspólnego  uczestnictwa w widowisku edukacyjno-historycznym oraz pokazać różnych grupom  osób:  starszym i młodym,  w jaki sposób należy integrować społeczeństwo. Widowisko rozpoczęło się przy Biłgorajskim dworku młodzieżowym, gdzie została rozwieszona makieta Dworca Wiedeńskiego,  na którym po powrocie z twierdzy Magdeburskiej został przywitany Józef Piłsudski wraz z generalicją przez  Księcia  Zdzisława Lubomirskiego. Następnie bryczka, przy wtórze pieśni „ My pierwsze brygada”, udała  się do Biłgorajskiego Centrum Kultury i tam na schodach Józef Piłsudski wygłosił słowo do Narodu Polskiego. Następnie bryczką Marszałek  udał się na scenę BCK, tu nastąpiła scena powitania  z  Marią Juszkiewicz i Aleksandrą Szczerbińską. To widowisko zgromadziło ogromną społeczność biłgorajską, cała  sala była zapełniona.

Cele inicjatywy było wielorakie, w  pierwszej kolejność chcieliśmy  upamiętnić 100 lecie Niepodległości Polski, następnie zintegrować  społeczność biłgorajską w tym w szczególności osoby starsze oraz edukować mieszkańców  w zakresie ważnych wydarzeń i miejsc historycznych.

Inicjatywa odbyła się  w ramach projektu „Senior ważny codziennie” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

                       

 

Translate »