Nauka poprzez obserwację – taka idea przyświecała zorganizowaniu wizyty studyjnej dla kilkunastoosobowej grupy seniorów w ramach projektu  „Zdejmij kapcie, załóż buty!” . Celem wizyty była wymiana pomysłów i doświadczeń, nawiązanie kontaktów, inspiracja dobrymi pomysłami w zakresie szeroko pojętej aktywności osób starszych.

Dnia 16 września b.r. seniorzy z powiatu Biłgoraj odwiedzili kilka organizacji, w tym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, gdzie Prezes Stowarzyszenia – Janina Skubik wraz z zespołem współpracowników przedstawiła specyfikę i formy działania Stowarzyszenia na rzecz seniorów i społeczności lokalnej. Różne formy aktywności: teatr, ruch na świeżym powietrzu, sport, śpiew to tylko niektóre formy realizowane przez osoby starsze ze wspólnot lokalnych objętych działaniem LGD „Leśny Krąg”.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili również Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Ratajskiej, gdzie podczas serdecznego przyjęcia, zostały zaprezentowane rezultaty projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”: umiejętność wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, zasady zdrowego żywienia, a także rezultaty „twarde” – sala i wyposażenie do wykonywania zajęć sportowych. Seniorzy wymienili się ponadto biłgorajskimi i janowskimi tradycjami kulinarnymi.

Kolejny etap wizyty studyjnej to miejscowość i rezerwat „Szklarnia” oraz znajdująca się w nieopodal leśna „Ostoja Konika Biłgorajskiego”, gdzie prowadzona jest hodowla koników wykorzystywanych m.in. do hipoterapii. Seniorzy wykorzystali ten czas również na zabawy i zajęcia rekreacyjno-sportowe, np. rzut w dal zgryzem bobra czy grę w bule – zabawy niezwykle popularne wśród seniorów z Janowa Lubelskiego i okolic.

Grupa seniorów odwiedziła również Stowarzyszenie Klub Seniora w Kocudzy Trzeciej oraz Bibliotekę , poznając przy tym technikę robienia kwiatów z bibuły przy akompaniamencie pieśni śpiewanych gwarą kocudzką.

Wszystkie spotkania były ciekawe, pouczające i niezwykle inspiracje do działania dla seniorów – uczestników projektu „Zdejmij kapcie, załóż buty”, umożliwiły kontakty, wymianę doświadczeń oraz wyzwoliły pomysły na wspólne działania.

Wizyta studyjna  została zrealizowana w ramach projektu „Zdejmij kapcie, załóż buty!”, współfinansowanego  ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Translate »