Chcesz, żeby nasze miasto wyglądało lepiej i było bardziej przyjazne, wygodne dla ciebie? Przestań więc narzekać na problemy wokół siebie, tylko zagłosuj na wybrane zadanie, które zrealizowane ma zostać w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku.

Masz czas do 30 września!

Każdy, kto ukończył 16 rok życia może współdecydować o inwestycjach na terenie Biłgoraja.

Do głosowania zakwalifikowano 6 zadań. Są to:

  1. Strefa sportu i rekreacji nad Zalewem Bojary– projekt zakłada stworzenie dla dzieci i dorosłych bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zaplanowano budowę placu zabaw w kształcie statku, zakup trzech profesjonalnych atlasów treningowych oraz zestawu trampolin ziemnych. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Biłgoraja i uatrakcyjni okolice zalewu Bojary.
  2. Budowa parku rolkarza (przy ul. Targowej) – pomysł zakłada budowę na terenach miejskich przy ul. Targowej (stare korty) parku rolkarza o powierzchni łącznej 900 m2 – składającego się z : mini boiska do hokeja na rolkach z plastikowymi bandami, przestrzeni/parku z ławeczkami, schodkami i rurkami do zjazdów.
  3. Odświeżmy taflę lodowiska „Biały Orlik” w Biłgoraju!– Biłgorajskie lodowisko cieszy się dużą popularnością. Jednak tafla lodu wystawiona jest na działanie warunków atmosferycznych oraz z uwagi na duże zainteresowanie, jest pełna ubytków i dziur. Można to zmienić przy użyciu specjalnej maszyny pielęgnującej lód –rolby. Rolba sprawi, że jazda będzie jeszcze większą przyjemnością i będzie znacznie bezpieczniej.
  4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Cegielniana – Długa – J. Kowalskiego– celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na jednym z najruchliwszych skrzyżowań w mieście w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, przedszkoli oraz marketu.
  5. Od przedszkola do seniora – rekreacja na zmodernizowanym boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej Nr 5, (połączone zadania nr 6 i 7 z listy zgłoszonych zadań) – wyrównanie nawierzchni bieżni okólnej 3 torowej, wybudowanie bieżni prostej 4 torowej z kostki tartanowej, wybudowanie skoczni do skoku w dal, wyrównanie miejscowe, koszenie i wałowanie płyty boiska trawiastego wraz z terenem za bramkami, wybudowanie rzutni do pchnięcia kulą, zamontowanie 2 lamp na przyległych słupach oświetleniowych, ławek i koszy na śmieci z wiatą dla zawodników.
  6. Rewitalizacja doliny między ul. Bagienną, Lapidarium i Białą Ładą– zagospodarowanie terenu przez jego wyrównanie, wykonanie oczka wodnego, oświetlenia, zagęszczenia ziemi, posianie trawy, ustawienie tablic informujących o występującej na tym terenie florze i faunie. W zachodniej części tereny przy jednej ze ścieżek zlokalizowany zostanie plac zabaw dla dzieci. W innym miejscu ustawione będą urządzenia do ćwiczeń.

Szczegóły głosowania znajdują się pod adresem: https://www.bilgoraj.pl/news/1599/glosujemy-na-wybranie-zdania-do-budzetu-obywatel.html

Zachęcamy do głosowania wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego

Kampania „Seniorzy zaangażowani” realizowana w ramach projektu „Senior ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »