Projekt „Bliżej polskiej muzyki”, to nie tylko koncerty muzyki wybitnych polskich kompozytorów, to również szereg dodatkowych działań przybliżających uczniom postacie twórców, których dzieła należą do polskiej spuścizny kulturalnej.

Do takich działań należały warsztaty przeprowadzone w szkołach w Hucie Krzeszowskiej, Bukowej, Smólsku i w Starym Bidaczowie. Głównymi bohaterami warsztatów byli Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko i Mieczysław Karłowicz.

4 października 2017 roku w ramach projektu w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej odbyły się warsztaty, których celem było  przygotowanie uczniów do udziału w koncercie poświęconym dwóm polskim kompozytorom  XIX wieku. W spotkaniu wzięło udział 79 uczniów  z klas I – VII. Zajęcia poprowadziła pani Beata Wnuk.

W trakcie warsztatów uczniowie nie tylko poznali sylwetki kompozytorów, najważniejsze wydarzenia i ciekawostki z ich życia  ale również mieli możliwość wysłuchania  największych ich dzieł. Młodzież wysłuchała w skupieniu  utworów  tych wybitnych kompozytorów, po czym podzieliła się  osobistymi refleksjami i doznaniami związanymi z muzyką Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.

Końcowym efektem zajęć było przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych o życiu i twórczości kompozytorów .

– Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. Dlatego nasza Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie przystąpiła do projektu „Bliżej polskiej muzyki” – mówi pani Marta Cudziło ze Szkoły Podstawowej w tej miejscowości.  – W ramach projektu organizujemy warsztaty, które prowadzone są w naszej szkole. W ten sposób chcemy zachęcić uczniów do uczestniczenia w koncertach i słuchania muzyki klasycznej.

– Dnia 9 października odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe. Zajęcia były poświęcone trzem wybitnym polskim kompozytorom i ich muzyce. Byli to Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko i Mieczysław Karłowicz.  Uczniowie naszej szkoły wspólnie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną wcześniej przez uczniów klasy V i VI pod kierunkiem nauczyciela muzyki. Uczniowie sami przedstawili postaci kompozytorów swoim kolegom. W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie – 35 osób. Zostały również wysłuchane fragmenty utworów, które dla dzieci często są trudne, ale ich ciekawość i wyobraźnia pomaga im je zrozumieć – opowiada pani Marta.

Pani Beata Kasprowicz  z Huty Krzeszowskiej tak opisuje warsztaty w swojej szkole:

– W ramach projektu „Bliżej polskiej muzyki” w Szkole Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej zostały przeprowadzone dwugodzinne warsztaty dla uczniów, poświęcone życiu i twórczości polskich kompozytorów. Warsztaty opierały się na prawidłowym percypowaniu muzyki , w tym pieśni. Na warsztatach uczniowie dowiedzieli się  nieco więcej o polskiej muzyce, jej znaczeniu i różnorodności. Zajęcia warsztatowe poprzedzone były pokazem prezentacji połączonej z wykładem nauczyciela dotyczącym życia i twórczości kompozytorów przeplatany słuchaniem wybranego utworu muzycznego oraz przeprowadzonym warsztatem. Zaprezentowane formy muzyczne pozwoliły zachęcić uczniów do aktywnego jej przeżywania a zarazem lepszego jej zrozumienia. Formą aktywności były zabawy muzyczno-ruchowe, elementy taneczne, muzyczne historyjki, plastyczne obrazki, wspólny śpiew, mapy myśli a przede wszystkim pobudzanie wyobraźni. Dodatkowo doskonaliły pracę w grupach, zdobyły informację na temat kulturalnego zachowania się na koncercie oraz przygotowania odpowiedniego stroju. Zajęciom towarzyszyła pozytywna energia, która zachęciła uczniów do spotkania z kulturą wyższą.

Projekt „Bliżej polskiej muzyki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dąb w Ciosmach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

DSCN1618 (2)                                dav

Translate »