Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”, ze Stowarzyszenia Integracyjno-Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

– Chcieliśmy zbadać potrzeby i oczekiwania seniorów z niepełnosprawnościami z Biłgoraja, poszukać rozwiązań i podjąć odpowiednie działania aktywizacyjne – opowiada Jerzy Kaźmierczak. Na szczęście nie działał sam:

– Poprzez tą inicjatywę chciałyśmy również zachęcić do wyjścia z domu, poznawania nowych miejsc i osób starszych, szczególnie tych z ograniczoną samodzielnością – podkreślają Maria Sołtys, Stefania Kaźmierczak oraz Grażyna Zalewska.

Wiele godzin edukacji w postaci warsztatów i spotkań coachingach, to czas jaki aktywni seniorzy poświęcili na zorganizowanie inicjatywy pn.:„Niepełnosprawność nie przeszkadza aktywności”.

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowany wyjazd do Zamościa z elementami zapoznania się z potrzebami i problemami w zakresie aktywności społecznej osób starszych z niepełnosprawnością z Zamościa. Drugim, niezbędnym elementem inicjatywy będzie badanie potrzeb i oczekiwań seniorów z niepełnosprawnościami z Biłgoraja, w wyniku którego mają powstać pomysły na wsparcie tej grupy seniorów.

Powstał plan promocji inicjatywy oraz rozpoczęto rekrutację. Pogoda i uczestnicy dopisali. W wyjeździe do Zamościa, spotkaniu obywatelskim i badającym potrzeby w dniu 21 sierpnia br. uczestniczyło czternastu seniorów. Podczas wyjazdu seniorzy z niepełnosprawnością z Biłgoraja spotkali się z grupą seniorów zrzeszonych w stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych z Zamościa. Wspólny spacer po Zamościu połączony z dyskusjami, rozmowami o problemach i możliwościach aktywizacji społeczno-obywatelskiej seniorów zintegrował uczestników. Następnie seniorzy udali się do Górecka Kościelnego, gdzie na spotkaniu nie tylko analizowali potrzeby i oczekiwania osób starszych z niepełnosprawnością, ale również szukali rożnych rozwiązań swoich problemów. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem i planowaniem przyszłych spotkań grupy seniorów z niepełnosprawnością już w Biłgoraju.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Translate »