Dnia 19 października (piątek), w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski, w Biłgorajskim Centrum Kultury członkowie Polskiego Związku Niewidomych Koło w Biłgoraju spotkali się na mini konferencji. Inicjatywa, w ramach której odbyło się spotkanie, p.t. „Niewidomi, ale widoczni” miał na celu  wzrost integracji środowiska niepełnosprawnych seniorów oraz wzmocnienie wzajemnych więzi. Pomysłodawczyniom akcji, członkiniom PZN przyświecało też przekonanie, że stan zdrowia nie musi oznaczać zepchnięcia na margines, pozwala wzrastać poczuciu wartości, zachęca do działania i zaangażowania w sprawy społeczne.

Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania Hymnu Niewidomych. Goście zapoznali się z działalnością Koła Polskiego Związku Niewidomych w Biłgoraju. Wygłoszono prelekcję na temat Białej Laski pod kątem historii i celów świętowania tego Dnia na całym świecie. Drugi referat nosił tytuł „Niewidomi, ale widoczni”. Szeroko zostały w nim omówione problemy osób niewidomych oraz potrzeby, które społeczeństwo dzięki wzajemnej życzliwości jak również przy pomocy lokalnej władzy mogłyby być w dużej mierze zaspokojone.

Poprzez to święto chcemy przedstawić opinii publicznej i władzom lokalnym problemy osób niewidomych i niedowidzących. Dla nas to możliwość przypomnienia zdrowej części społeczeństwa, że jesteśmy, że chcemy żyć jak inni – pełnosprawni obywatele, żyć bez ograniczeń, bez fałszywej litości i użalania się nad naszym losem – podkreśla reprezentująca Związek pani Danuta Borek.

Do realizacji projektu „Niewidomi, ale widoczni” zachęciła seniorki świadomość trudnej sytuacji niepełnosprawnych. Seniorzy pokazali zdrowym, młodszym mieszkańcom Biłgoraja, że zaawansowany wiek ani niepełnosprawność nie tylko nie są przeszkodą, ale wręcz inspirują  do działania. Seniorzy, idąc z duchem czasów, wiedzą, że nawet osoby ze sprawnym wzrokiem bywają niewidome, gdy chodzi o życzliwy wzgląd na drugiego człowieka.

Tak naprawdę osoby dotknięte niepełnosprawnością związaną ze zmysłem wzroku nie mają wygórowanych oczekiwań – zaznacza pracujący z niewidomymi i niedowidzącymi ks. Karol Jędruszczak – Głównie chodzi o usunięcie barier architektonicznych, które uniemożliwiają osobom niewidomym przemieszczanie się. Kierowcy powinni zwrócić uwagę na prawidłowe parkowanie aut, tak, by osoby niepełnosprawne mogły odnaleźć się w ruchu ulicznym. Ważne są także komunikaty dźwiękowe w urzędach, na dworcach czy w komunikacji publicznej.

W Biłgoraju należy wprowadzić asystenta osoby niewidomej, który ułatwiałby jej codzienne życie i pomagał w realizacji i załatwianiu najpilniejszych spraw – dodaje Danuta Borek.

W spotkaniu wzięło udział ok 40 osób, głównie osób starszych, niewidomych lub współpracujących na rzecz osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Czy nie zabrakło mieszkańców, którzy zyskaliby wiedzę o problemie i przekonaliby się, że uważność na innych i dobra wola mogą dużo ułatwić w codziennym życiu osoby niepełnosprawnej? Ks. Jędruszczak wspomniał o prawidłowym parkowaniu. Nakaz, którego respektowanie nie wymaga trudu, mający, jak widać, większe znaczenie, niż osoba zdrowa może przypuszczać. Ile jeszcze każdy z nas mógłby wykonać podobnych drobnych gestów, pomału zmieniających świat w miejsce przyjazne dla każdego?

Spotkanie w ramach projektu „Senior ważny codziennie” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

       

 

Translate »