Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31

23-400 Biłgoraj

tel. 501 144 678

e-mail: blizejpasji@gmail.com

O nas

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza misja:

Inspirujemy do życia z pasją

Cele naszej Fundacji:

Cele główne:

 1. Wsparcie wszechstronnego rozwoju oraz edukacja dzieci, młodzieży i ich rodzin;
 2. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 3. Rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej, upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Cele szczegółowe:

 • wspieranie, promowanie rozwoju społecznego, obywatelskiego
  i gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i turystyki,
 • działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet i działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz innych grup dyskryminowanych
 • wspieranie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego,
 • działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i rodzin,
 • działalności na rzecz osób starszych
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • wspieranie rozwoju oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  i z chorobami rzadkimi
 • działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji
  i przemysłów kreatywnych
 • wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji pozarządowych.

Statut fundacji (do pobrania, proszę kliknąć)

Zarząd Fundacji Bliżej Pasji:

Agata Czwórnóg – Prezes

Agnieszka Wojnarska – Wiceprezes

Monika Dominik – Wiceprezes

Anna Maciąg Pazik  – Wiceprezes

 

Zespół Bliżej Pasji

Agata Czwórnóg –  z zawodu i pasji socjolog, od początku swojej drogi zawodowej tj. od 2002 r. związana z Trzecim Sektorem . Współtwórczyni Fundacji, w której na co dzień zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów społecznych. W Fundacji łączy  swoją pasję  z pracą  czyli kontakt i pracę z ludźmi  z prowadząc warsztaty, szkolenia, coaching, moderując spotkania.  Kontakt z kreatywnymi ludźmi, którzy są w fundacji  i wokół fundacji  daje jej  poczucie satysfakcji i sensu działania. Ulubionym jej zajęciem są podróże  i te osobiste i te za pośrednictwem książek. Książki pozwalają  jej przenosić się w czasie i przestrzeni. Lubi zacisze domu i  rodzinki.

Monika Dominik – jej życie związane jest z Trzecim Sektorem od 2001 r. Jest trenerką, coachem, koordynuje projekty społeczne. Społeczeństwo obywatelskie, wolontariat, aktywizacja wspólnot lokalnych, to tematyka jej codziennej pracy. Posiada bogate doświadczenie w metodyce nauczania międzykulturowego i koordynacji wielu międzynarodowych projektów. W swojej działalności wielką uwagę zwraca na potrzeby ludzi i społeczności dla których pracuje. Uwielbia podróże. Pasjonują ją kontakty międzynarodowe i bogactwo kultury różnych Krajów. Jest autorką wystaw fotograficznych, m.in. o Iranie i Krajach Kaukazu. Poza pracą biega, czyta, fotografuje.

Anna Maciąg-Pazik – w 2001 roku ukończyłam socjologię i razem z przyjaciółką Agatą Czwórnóg znalazłyśmy staż w Lubelskim Ośrodku Samopomocy, gdzie rozpoczęłyśmy przygodę z organizacjami pozarządowymi. Pracując tam poznałyśmy Agnieszkę Wojnarską i Monikę Dominik, i wspólnie we cztery założyłyśmy Fundację Bliżej Pasji. Do współpracy zaprosiłyśmy Dariusza Wolanina, oraz  Elżbietę Mielniczuk. Zatem moja „rodzina zawodowa” liczy 6 osób i moja prawdziwa rodzina również 6 osób. Poza pracą i rodziną, moją pasją jest literatura z zakresu duchowości, rodziny i wychowania.

Elżbieta Mielniczuk – z wykształcenia filolog, z zamiłowania społeczniczka. Na początku wolontariuszka w NGO. Z Fundacją związana od początku jej działalności. Zajmuje się obsługą biura, pomocniczo – pracami związanymi z realizacją projektów. Redaguje artykuły promocyjne, relacje z przebiegu projektów i wszelkie potrzebne teksty. W domu zagłębia się w literaturę cudzą albo własną. Odrywa się od niej, aby spotkać się ze znajomymi i spędzić czas wśród polskiej przyrody.

Agnieszka Wojnarska – z zawodu politolog, z doświadczenia dziennikarz, ale od kiedy w 2003 roku związałam się z sektorem pozarządowym tak już zostało do dziś. Odkryłam swoje powołanie w pracy z ludźmi. Jestem trenerką coachem, moderatorką, koordynatorką projektów. Poznane na drodze zawodowej osoby inspirują mnie i rozwijają. Lubię podróże duże i małe, piesze wycieczki po górach, jazdę rowerem oraz czytanie książek. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą.

Dariusz Wolanin – z sektorem pozarządowym związany od 2002 roku. Generalnie jest zawsze uśmiechnięty i to pozwala mu walczyć ze stresem – też tym w pracy. W Fundacji zajmuje się realizacją projektów i dyrektorowaniem, czyli całą stroną administracyjną: papiery, umowy, faktury, pieczątki itp… Poza pracą jest tatą Izy i Karolci. A w krótkich przerwach między pracą i zabawą z Dziećmi – zapalonym genealogiem, poszukującym swoich przodków w otchłaniach archiwów i parafialnych kancelarii. Zapach kurzu starych ksiąg… eh, to lubi najbardziej!

 

Sprawozdania

Raport z działań za 2021

BP sprawozdanie finansowe 2021

Raport z działań za 2020

BP sprawozdanie finansowe 2020

Raport z działań za 2019

BP sprawozdanie finansowe 2019

Raport z działań za 2018

BP sprawozdanie finansowe 2018

Raport z działań za 2017

BP sprawozdanie finansowe 2017

Raport z działań 2016

BP sprawozdanie finansowe 2016

Raport z działań za 2015

BP sprawozdanie finansowe 2015

Raport z działań za 2014

rachunek zysków i strat FBP 2014

 

Translate »