O tym jak powstała pasja działania w organizacjach poząrzadowych, a przy okazji jak powstała nasza organizacja uslyszycie w rozmowie z Moniką Dominik – Wiceprezeską Zarządu Fundacji Bliżej Pasji.

Zapraszamy do posłuchania!

Zapraszamy do posłuchania!

Translate »