Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa i ograniczenie możliwości swobodnego przemieszczania się w znacznym stopniu zmieniły formę działań naszej Fundacji. Szczególnie jest to widoczne w projektach skierowanych do młodzieży.

Nowoczesne technologie pozwoliły nam jednak nie tylko kontynuować działania, ale też rozszerzyły możliwości edukacyjne w różnych wymiarach.

Uczestnicy projektu „Obywatelsi!” od początku czerwca b.r. biorą udział w lekcjach on-line w ramach tzw. strefy wiedzy, czyli warsztatów podnoszących ich wiedzę m.in. w zakresie innowacji, planowania projektów, zarządzania nimi. W ten sposób młodzież z Soli i Smólska odbyła dwa moduły szkoleniowe zajęć. Na swoją kolej czekają uczestnicy z Korytkowa Dużego.

Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Translate »