W kwietniu br. nasza Fundacja wraz z Partnerem – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju rozpoczęła projekt „Obywatelsi!”.

Celem projektu „Obywatelsi!” jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem w życiu społecznym młodzieży z Gminy Biłgoraj, z trzech miejscowości: Smólsko, Korytków Duży i Sól.

W okresie od kwietnia do listopada 2020 r. oferujemy młodzieży następujące formy zaangażowania:

– ciekawe i rozwijające warsztaty on-line i stacjonarne w każdej z ww. miejscowości,

– wyjazdy na wizyty studyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi,

– możliwość realizacji inicjatyw obywatelskich, których autorami i realizatorami będzie młodzież, a które sfinansujemy z projektu,

– miłe i rozwijające spędzenie czasu wraz z rówieśnikami,

– udział w Gali podsumowującej projekt.

W związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 wszystkie formy działań w ramach projektu „Obywatelsi!” odbędą się z uwzględnieniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia przy tego typu działaniach.

Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Translate »