„Obywatelsi” to grupa młodych ludzi, którzy uczą się i doświadczają jak być aktywnymi, myślącymi, odważnymi obywatelami. Otwartość na zmiany, kreatywność innowacyjność, eksperymentowanie to atrybuty młodzieży aktywnej, chcącej zmienić na lepsze otoczenie wokół siebie.

W projekcie wzięło udział 48 uczestników z trzech miejscowości: Korytków Duży, Smólsko i Sól. Od kwietnia do listopada b.r. młodzież uczyła się, doświadczała, eksperymentowała, brała udział w wizytach studyjnych. Wszystkie te elementy przyczyniły się do realizacji przez nią dziewięciu inicjatyw, przeprowadzonych z wykorzystaniem metod partycypacyjnych – na wzór tych realnie stosowanych w samorządach lokalnych. Organizowane były lokalne wybory, głosowanie do budżetu obywatelskiego, konsultacje społeczne, spacery badawcze i inne – wszystko po to, aby doświadczyć wpływu na lokalne środowisko, przećwiczyć umiejętności, przetestować innowacyjne rozwiązania.

Podsumowanie projektu odbyło się w trzech grupach dnia 23 października. Prezentacje, wystawy fotografii, gazetki to niektóre z elementów podkreślających sukcesy młodych.

W ocenie młodzieży projekt był bardzo udanym przedsięwzięciem. Świadczą o tym jej wypowiedzi, w których zwracają uwagę na wagę  i aktualność podjętej problematyki, niestandardowe metody pracy, możliwość poznania innych perspektyw widzenia świata oraz wzajemną otwartość i życzliwość uczestników. Wszyscy wzięliby chętnie ponownie udział w tego typu działaniu.

Niewątpliwym sukcesem projektu było uświadomienie młodzieży, że jako obywatele mają wpływ na otaczającą rzeczywistość. Projekt „Obywatelsi!” uczył kreatywnego myślenia, a także tego, że każdy może brać udział w życiu publicznym wioski, miasta czy gminy.

Obywatelsi – Tak trzymać!

 

               

               

               

 

             

 

                            

            

Projekt pt.: „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Translate »