Wraz z początkiem września dzieci w Gminie Biłgoraj wróciły do nauki stacjonarnej w szkołach, w związku z czym w projekcie „Obywatelsi” zmieniliśmy formę zajeć on-line na zajęcia stacjonarne.

W miejscowościach objętych projektem: Soli, Smólsku i Korytkowie Dużym we wrześniu odbywają  się zajęcia w ramach Strefy Wiedzy, czyli warsztatów podnoszących ich wiedzę m.in. w zakresie innowacji, planowania projektów, zarządzania nimi. W ten sposób młodzież z Soli w dniach i Smólska i września odbyła dwa moduły szkoleniowe zajęć. Na swoją kolej czekają uczestnicy z Korytkowa Dużego i Smólska.

Podczas zajęć bezwzględnie przestrzegamy podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowego zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularnego czyszczenia pomieszczeń. Organizujemy pracę tak, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami.

Projekt „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

         

Translate »