„Seniorze – PCK to pomocna dłoń dla każdego i wszędzie od 100 lat” pod takim hasłem odbyła się inicjatywa kilkuosobowej grupy osób z Biłgoraja – uczestników projektu ‘Wiek nie odbiera odpowiedzialności” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem inicjatywy było zwiększenie świadomości oraz odpowiedzialności społeczeństwa w zakresie konieczności pomocy drugiemu człowiekowi w każdym miejscu i w każdym czasie, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, sytuacji politycznej czy historycznej, tak jak czynią to członkowie PCK. Od stulecia PCK wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje ideę niesienia bezinteresownej pomocy, dlatego działania w ramach projektu miały przypomnieć wartości, którymi członkowie PCK kierują się w swojej działalności.

W ramach inicjatywy seniorzy z Biłgoraja  uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym po ziemi tomaszowskiej. Uczestnicy zwiedzili: Tomaszów Lubelski, Bełżec i Hrebenne. W Siedliskach  byli w miejscu pochówku księcia Pawła Sapiechy – pierwszego prezesa PCK.

Paweł Jan Sapieha przez wiele lat poprzedzających powstanie Polskiego Czerwonego Krzyża przewodził Galicyjskiemu Czerwonemu Krzyżowi działającemu pod zaborem austriackim. Był pierwszym prezesem Komitetu Głównego Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Był liderem nowo powstałego stowarzyszenia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Już od 1913 r. Sapieha działał na rzecz społeczeństwa, początkowo jako prezes Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża Mężczyzn i Dam w Galicji z siedzibą we Lwowie. W związku z wybuchem I Wojny Światowej priorytetowym zadaniem stowarzyszenia Sapiehy było przygotowanie i urządzenie licznych szpitali i punktów opatrunkowych Czerwonego Krzyża.

Obecnie Organizacja PCK to nie tylko zbiórki krwi. To szeroki wachlarz działań nastawionych np. na naukę właściwych postaw w przypadku wystąpienia klęsk, katastrof i wypadków, działania na rzecz osób potrzebujących – ubogich, chorych, niepełnosprawnych, promocja zdrowego stylu życia itd.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  

                    

 

Translate »