Nie zawsze w pobliżu miejsca, w którym dochodzi do przestępstwa czy poważnego wykroczenia, jest policja. Czasami są to zwykli obywatele, przypadkowi przechodnie, nierzadko seniorzy. Jak się zachować w takich niecodziennych sytuacjach, jak prawidłowo pomóc lub uniemożliwić popełnienie przestępstwa? Na te pytania odpowiedzi udzielili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, które odbyło się w dniu 28 sierpnia b.r.

Seniorzy dowiedzieli się, iż pierwsza pomoc jest prawnym obowiązkiem. Artykuł 162. Kodeksu karnego mówi, że „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Przytoczony powyżej przepis Kodeksu karnego mówi wyraźnie, że do pomocy zobowiązany jest każdy, kto widzi osoby będące w potrzebie. Co ważne, nie ma obowiązku udzielania pomocy medycznej, jeżeli nie jest ona konieczna lub nie mamy odpowiedniej wiedzy, jak ją zastosować. Wystarczy wtedy obecność na miejscu zdarzenia i przede wszystkim poinformowanie służb ratowniczych. Możliwe, że operator numeru ratunkowego będzie zadawał dodatkowe pytania, mające na celu poinstruowanie co do pierwszej pomocy.

Bycie świadkiem lub uczestnikiem wypadku czy nawet kolizji to bardzo trudne przeżycie. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że obok moralnego obowiązku, nad każdym obywatelem ciąży prawny nakaz udzielenia pomocy.

Oprócz odpowiedzialności obywatelskiej seniorów na spotkaniu policjanci przekazali informacje na temat zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu, uwzględniające ograniczenia wynikające z wieku, radzili jak zachować się gdy dojdzie do wypadku drogowego, jak bezpiecznie poruszać się na rowerze i pieszo. Funkcjonariusze uświadamiali seniorów, jakie zagrożenia wynikają z lekceważącego podejścia do kwestii bezpieczeństwa na drogach i jakie konsekwencje prawne czekają ich za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego np. podczas jazdy rowerem.

Policjanci w czasie spotkań zaprezentowali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponadto prowadzili dyskusje, ze słuchaczami na temat lokalnie istniejących zagrożeń w obszarze ruchu drogowego w Powiecie Biłgoraj. Seniorów zachęcano między innymi do korzystania z elementów odblaskowych. Dzięki nim piesi i podróżujący jednośladami są lepiej widoczni na drodze, co sprawia, że łatwiej jest im uniknąć niebezpiecznych zdarzeń. Uczestnicy spotkania otrzymali zawieszki odblaskowe rozdawane przez policjantów.

Uczestnicy spotkania wykazali się dużą aktywnością: zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Spore zainteresowanie spotkaniem bardzo ucieszyło jego organizatorów. Dzięki takim spotkaniom społeczność seniorów z Powiatu Biłgoraj będzie odpowiedzialna i bezpieczna.

Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »