Jednym z efektów projektu „Senior ważny codziennie” jest możliwość realizacji inicjatyw obywatelskich przez grupy seniorów. Z tej możliwości skorzystali seniorzy z Biłgoraja i okolic skupieni w Stowarzyszeniu Integracyjno-Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych SIRON. Zrealizowali oni inicjatywę pod nazwą Obywatelski pociąg „Retro”, której celem był wzrost aktywności społecznej i wiedzy seniorów w Biłgoraju na temat historii i szlaków turystycznych okolic Przeworska i Dynowa. Kolejnym celem było przełamanie negatywnego wizerunku niepełnosprawnych seniorów, którzy według opinii innych „nie nadają” się na wyjścia z domu, wycieczki, ciekawe spędzenie czasu na szlakach turystycznych.

Cele powyższe udało się zrealizować podczas wrześniowego wspólnego wyjazdu edukacyjnego osób niepełnosprawnych – seniorów po 60 r.ż. na trasie Przeworsk – Dynów. Podczas wspólnego poznawania szlaków turystycznych, historii lokalnej, gawęd i legend lokalnych, warsztatów historyczno-obywatelskich nastąpiła integracja seniorów, zwiększenie ich poczucia własnej wartości oraz przekonanie, iż nawet będą seniorem, w dodatku niepełnosprawnym, można być aktywnym obywatelem.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Senior ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

            

 

Translate »