W ramach projektu „Senior ważny codziennie!” seniorzy mogą realizować działania obywatelskie w postaci inicjatyw . Jedną  z takich inicjatyw była inicjatywa obywatelska pn.: „Wyjazd edukacyjny po Roztoczu szlakiem walk partyzanckich”„ którą przygotowali i zrealizowali seniorzy z Biłgoraja i okolic skupieni w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju.

Celem inicjatywy był wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów z Biłgoraja poprzez zwiększenie wiedzy historycznej o regionie. Kolejnym celem było zwiększenie poczucia własnej wartości oraz integracji społecznej seniorów w środowisku lokalnym. Powyższe cele udało się zrealizować podczas sierpniowego, wspólnego wyjazdu edukacyjnego seniorów, który obejmował trasę i miejscowości od Biłgoraja poprzez Osuchy, Górecko Nowe, Górecko Stare, Tereszpol i Panasówkę. W każdej  z tych miejscowości seniorzy poznali ciekawe i warte poznania miejsca pamięci i historii m.in.: największy cmentarz partyzancki w Europie w Osuchach, kościół modrzewiowy i cmentarz w Górecku, pomniki i pole bitewne w Tereszpolu i Panasówce. Podczas wspólnego poznawania szlaków turystycznych, historii lokalnej oraz informacji historyczno-obywatelskich nastąpiła integracja seniorów, zwiększenie ich poczucia własnej wartości oraz przekonanie, iż nawet będą seniorem można być aktywnym obywatelem.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Senior ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

              

Translate »