Frampol to drugie najmniejsze miasto w województwie lubelskim (jedynie mniejsze są Modliborzyce). Małe jest zarówno pod względem liczby ludności, która liczy około 1400 mieszkańców, jak również pod względem zajmowanej powierzchni. Ale mimo, iż małe liczebnie i powierzchniowo, to jest naprawdę wielkie, jeśli chodzi o poziom aktywności osób starszych -niejedno duże miasto mogłoby brać przykład z inicjatyw realizowanych dla i przez seniorów z miasta i gminy Frampol. Duża na pewno w tym zasługa dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu Pana Kazimierza Oszusta, który otwiera dla seniorów „na oścież” drzwi Ośrodka Kultury i wspiera ich w działaniach. W ramach Klubu Seniora „Kwiaty Jesieni” działają niezwykle kreatywne panie i panowie po 60tym roku życia, którzy w 2020 roku po raz pierwszy wzięli udział w projekcie realizowanym dla seniorów przez Fundację Bliżej Basji. W projekcie zaangażowanych było 20 osób, które po cyklu szkoleń uczestniczyły w wyjazdach studyjnych, spotkaniach Seniorklubu i przede wszystkim w realizacji inicjatyw obywatelskich dofinansowanych z projektu. Seniorzy podzielili się na pięć grup, i każda z nich (około czteroosobowa) zorganizowała opracowane przez siebie przedsięwzięcie.

Jedną z grup, która jako ostatnia zrealizowała inicjatywę była grupa, w skład której weszli Państwo Alina i Jan Paluchowie oraz Pani Alicja Filipowicz i Pani Franciszka Kapica. Grupa ta pracowała nad przeprowadzeniem „Obywatelskiego Spotkania Senioralnego”. Trudny był ten rok dla realizacji inicjatyw adresowanych do Seniorów z gminy Framol… Epidemia koronawirusa, a potem jeszcze Afrykański Pomór Świń, spowodowały, że zaplanowane spotkanie odbyło się z opóźnieniem, w dniu 9 października 2020 roku. Ważne, że w ogóle się udało, bo pamiętajmy, że niedługo potem znowu nastąpił wzrost zachorowań na koronawirusa, i zamknięcie możliwości spotkań seniorów w całym kraju. W Obywatelskim Spotkaniu Senioralnym uczestniczyło aż 35 osób – pan dyrektor M-GOKu umożliwił spotkanie na wielkiej Sali. Jednym z istotnych punktów Spotkania było wystąpienie Strażaka, który naświetlił seniorom różne opcje ratowania dobytku w razie pożaru.

Uczestnicy przy zastawionych łakociami stołach wspólnie śpiewali piosenki żołnierskie i regionalne, i dyskutowali o dalszych potrzebach działań obywatelskich w gminie Frampol.

Pomysłów na działania nie brakuje. Byle skończyła się pandemia, to na pewno seniorzy z Frampola i okolic wrócą do aktywności społecznej, gdyż mają niewyczerpaną listę pomysłów i nade wszystko są bardzo chętni do podejmowania działań obywatelskich na rzecz swojej „małej Ojczyzny”.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

       

Translate »