W październiku i listopadzie 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Markowiczach odbyły się spotkania seniorów, realizowane w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu Fundacji Bliżej Pasji oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju jest zwiększenie czynnego udziału seniorów w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych.

Seniorzy z Markowicz brali czynny udział we wszystkich działaniach, m.in. w warsztatach czy wizytach studyjnych szlakiem aktywnych środowisk senioralnych. Seniorzy sporządzali diagnozę społeczną, a następnie sami zaplanowali i zrealizowali inicjatywę obywatelską. Wartości edukacyjne, które seniorzy „wynieśli” z inicjatywy to: umiejętność rozeznania potrzeb środowiska lokalnego, w tym problemów różnych grup społecznych, umiejętność dbania o własne interesy i rozwiązywania własnych problemów, współpraca z lokalnymi władzami, i wiele innych. Oprócz wiedzy obywatelskiej kilkuosobowa grupa seniorów – uczestników projektu zorganizowała też w Markowiczach warsztaty rękodzieła oraz spotkanie integracyjne osób w starszym wieku. Kobiety z Klubu Seniora z Markowicz podczas warsztatów zrobiły piękne wiązanki z żywej jedliny i kwiatów, wykorzystane podczas Dnia Wszystkich Świętych, stroiki bożonarodzeniowe, bańki choinkowe. Spotkania zakończyły się poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem piosenek.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

                             

 

Translate »