Projekt obywatelski:  „Retroedukacja”

W ramach inicjatywy dla seniorów, w tym seniorów niepełnosprawnych odbył się wyjazd edukacyjny – podróż Przeworską Koleją Dojazdową Przeworsk – Bachórz. Wyjzad miał znaczenie edukacyjne I integracyjne – odbyła się integracja środowiska starszych osób niepełnosprawnych. Podczas warsztatów historycznych została opowiedziana historia kolei, najciekawszych miejsc na terenie Pogórza Dynowskiego oraz ich znaczenie dla współczesnych wspólnot lokalnych. W dalszej kolejności odbyły sie warsztaty z zakresu praw starszych osób niepełnosprawnych., podczas których uczestnicy poznali swoje prawa, uzyskali informacje, gdzie mogą pozyskać świadzczenia im przysługujące, jakie są zasady ich udzielania, przekazano informacje o istniejących stowarzyszeniach, organizacjach, zajmujących się os. niepełnosprawnymi. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się jakie znaczenie ma edukacja i aktywność obywatelska w życiu publicznym i indywidualnym.

Za organizację projektu obywatelskiego odpowiedzialna była grupa inicjatywna “Retro” w składzie:  Maria Sołtys, Ryszard Niozio, Bogusłw Mielnik – uczestnicy projektu “Senior ma znaczenie”, działający również w Stowarzyszeniu Integracyjno-Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych „Siron” w Biłgoraju.

Projekt „Senior ma znaczenie!” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Translate »