Pomysł na projekt obywatelski pn.: “Mam talent” jest wynikiem wspólnej pracy siedmiorga aktywnych młodych osób ze społeczności szkolnej ze Smólska Dużego:  Magdaleny Kapuśniak, Aleksandry Dychy, Alicji Kulik, Kacpra Dziwury, Sebastiana Gromadzkiego, Dominika Gury oraz Kamila Mularczyka  – uczestników projektu „Ja– obywatel!”.

–  Chcieliśmy aby nasza młodzież zaprezentowała swoje talenty, aby inni zobaczyli, że można zrobić coś więcej w wolnym czasie i wykorzystać swój potencjał – podkreśla Pani Barbara Wojciechowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smólsku Dużym.

Blisko czterdzieści godzin edukacji w postaci: szkoleń i spotkań na coachingach, to czas jaki uczniowie ze Smólska Dużego poświęcili na zorganizowanie projektu obywatelskiego pn.: „Mam talent”. Realizacja projektu została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę projektową podczas spotkania coachingowego.

Powstał plan promocji projektu, rozpoczęto rekrutację oraz opracowano scenariusz całego wydarzenia. Pod czujnym okiem nauczycieli – wychowawców do spotkania przygotowały się również dzieci z oddziały przedszkolnego, „zerówki” i uczniowie z kl. I – VII.

 Wydarzenie zorganizowano 1 czerwca br. Na placu przy Szkole Podstawowej w Smólsku Dużym i wzięło w nim udział 35 osób ze społeczności szkolnej. Uczniowie prezentowali swoje talenty wokalne,  przedstawili układy taneczne, wykonywali utwory na różnych instrumentach muzycznych. Prezentowali także układy gimnastyczne, akrobatyczne i sprawność fizyczną, a także talenty plastyczne. Pokazy bardzo się podobały, a wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

To był prawdziwy Dzień Dziecka! Była wspaniała atmosfera i można było na żywo obejrzeć jak koleżanki i koledzy prezentują się na scenie. Zastanowić się nad własnymi talentami – podkreśla jedna z uczennic uczestnicząca w spotkaniu

Wspólne  występy zintegrowały uczniów, a konkurs wyzwolił chęć zdrowej rywalizacji. Sympatyczna atmosfera zaowocowała planem kolejnego takiego wydarzenia w przyszłym roku. Projekt  wpłynął na poprawę poczucia sprawczości  oraz umiejętności w odkrywaniu talentów wśród dzieci i młodzieży – mieszkańców Smólska Dużego.

Projekt obywatelski został zrealizowany w ramach projektu „Ja – obywatel!”. Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

      

Translate »