Senior wie, jak być odpowiedzialnym za siebie i za innych oraz jak być bezpiecznym – to cele,  które przyświecały inicjatywie realizowanej w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Po kilku tygodniach przygotowań, spotkań, planowaniu, organizacji logistycznej inicjatywy, grupa seniorów z Powiatu Biłgoraj: Zygmunt Terejko, Maria Buczek i Józef Furmaga – zorganizowała spotkanie z policjantami o szeroko pojętym bezpieczeństwie osób starszych.  Spotkanie odbyło się 30 października b.r.

Tego dnia policjanci omawiali zagrożenia najczęściej występujące powicie Biłgoraj oraz przypominali zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Policjanci rozmawiali z seniorami o lokalnych problemach bezpieczeństwa na drodze. Ostrzegali przed miejscami i sytuacjami powodującymi największą ilość niebezpiecznych zdarzeń. Policjanci przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym oraz o podstawowych zasadach poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach. Filarem każdego tematu były prelekcje eksperta ruchu drogowego, połączone z omówieniem filmów obrazujących rzeczywiste zagrożenia dla niechronionych uczestników ruchu.

Celem spotkania było też uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia. Policjanci edukowali seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starsze i samotne wybierają jako swoje ofiary. Przypomnieli metody jakie najczęściej stosują oszuści, w tym m.in. „na wnuczka”, „pracownika socjalnego”, policjanta”. Seniorzy mieli również okazję dowiedzieć się jak ochronić mieszkanie przed włamaniem.

Efektem inicjatywy było zbudowane poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze.

Seniorzy z zaciekawieniem wysłuchali prelegentów, którymi byli sierż. szt. Łukasz Wojnas oraz sierż. szt. Adam Granda z Zespołu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Inicjatywa powstała w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

      

 

Translate »