Aktualności

Jak utworzyć reprezentację seniorów?

Jak utworzyć reprezentację seniorów?

Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „No i cóż, że wiek!”. -  Chciałyśmy aby seniorzy świadomie zadbali o swoje sprawy, dlatego postanowiłyśmy pokazać jak wygląda proces utworzenia rady senioralnej i...

czytaj dalej
Tym razem o dialogu i partycypacji w kulturze

Tym razem o dialogu i partycypacji w kulturze

Uczestnicy projektu „Obywatelsi !” ze Szkoły Podstawowej w Smólsku to kolejna grupa uczniów, która ze względu na sytuację pandemiczną odbyła wizytę studyjną w formie zdalnej.  To już ostatnia wizyta, która odbyła się w tej szkole. 4 listopada uczestnicy spotkali się...

czytaj dalej
Partycypacja w zdrowym stylu!

Partycypacja w zdrowym stylu!

Czy partycypacja może mieć jakiś styl? Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie szkoły podstawowej w Smólsku Dużym poprzez realizację w dniach 7 – 21 października br. symulacji pt.: „Zdrowy styl życia”. Uczestnicy wskazali na potrzebę realizacji działań dotyczących...

czytaj dalej
Aktywni na emeryturze

Aktywni na emeryturze

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to jedna z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, której historia sięga lat przedwojennych. Związek działa poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją liczącą około miliona...

czytaj dalej

Inspirujemy do życia z pasją

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza …

Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31
23-400 Biłgoraj
tel. 501 144 678
tel. 669 045 303
e-mail: blizejpasji@gmail.com

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

Ja – obywatel!

Celem projektu „Ja - obywatel!” jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem w życiu publicznym i społecznym w wymiarze indywidualnym i grupowym 105 osobowej grupy młodzieży w wieku 11-14 lat i 80 osobowej grupy dorosłych mieszkańców czterech wiosek w...

czytaj dalej

Senior ważny codziennie!

Celem projektu „Senior ważny codziennie!” jest zwiększenie czynnego udziału 60 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia...

czytaj dalej

Bliżej polskiej muzyki

Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2017 r. Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa o znaczeniu narodowym – utworów muzyki klasycznej skomponowanej przez Polaków. Głównym działaniem jest zorganizowanie 3 koncertów muzyki...

czytaj dalej

Dzielnicowe inspiracje

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i...

czytaj dalej

Senior ma znaczenie!

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Celem projektu jest zwiększenie udziału 40 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj w życiu społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie jej w procesy...

czytaj dalej

Śliski temat

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2016 r. jego przedmiotem jest uwrażliwienie społeczności Biłgoraja na problem nieczystości zostawianych przez psy na ulicach, skwerach, chodnikach. Dzięki realizacji projektu, przestrzeń publiczna miasta będzie...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »