Dnia 23 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym dowiedzieli się jak wygląda partycypacja w praktyce. Z uwagi na pandemię wybrali się w wirtualna podróż do Lublina do Fundacji Aktywności Obywatelskiej, gdzie dyrektor Dariusz Wolanin zdradzał tajniki codziennej pracy w fundacji, która od początków swojego powstania zajmuje się działaniami oddolnymi, a jej misją jest hasło: „Bądź aktywny  – aktywizuj innych!”

Organizację w 2005 r założyła  grupa osób , a celem który im przyświecał było zachęcanie i uczenie różnych grup społecznych do „wzięcia sprawy w swoje ręce” tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, w swojej społeczności lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego. Od 2013 r. Fundacja szczególnie koncentruje się na działaniach oddolnych, pracy w terenie, z liderami formalnymi i nieformalnymi oraz małymi grupami, organizacjami które chcą zmienić coś w swojej społeczności.

Uczniowie dostali ciekawa lekcję obywatelskości, przypomnieli sobie jak działają i za co odpowiadają najważniejsze instytucje w Polsce oraz na czym polega zasada subsydiarności. Poprzez udział w wizycie uczniowie zapoznali się z historią powstania Fundacji Aktywności Obywatelskiej oraz jej działaniami, a to dało im praktyczne spojrzenie na proces partycypacji, czyli brania przez obywateli aktywnego udziału w procesie podejmowania i inicjowania decyzji, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych.

Projekt „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014 – 2020.

       

Translate »