Uczestnicy projektu z Dąbrowicy podczas wizyty studyjnej 27.09.2021 do Lublina mieli okazję uczestniczyć i uczyć się partycypacji terenowej czyli  poznać i doświadczyć sposobów różnych form zbierania opinii, konsultacji w przestrzeni otwartej.

Uczestnicy przećwiczyli  dwie formy konsultacji terenowych w plenerze  na terenie Parku Saskiego w Lublinie. Podczas spotkania uczestniczącego z udziałem specjalistów od prowadzenia konsultacji społecznych z  Research Design młodzież wskazała swoje potrzeby dotyczące miejscowości zamieszkania w aspekcie stworzenia idealnej „przestrzenni młodzieżowej”. Biorąc pod uwagę te potrzeby (miejsce spotkań dla młodzieży, chodniki, ścieżki rowerowe, infrastruktura rekreacyjna, kwestie bezpieczeństwa), przeprowadzona została symulacja spaceru konsultacyjnego oraz punktu mobilnego. W jego czasie cała grupa odwiedziła kilka miejsc i omówiła je pod kątem potrzeb młodzież także dyskutując o potencjalnym zaprojektowaniu takiego miejsca, następnie przełożenia tych doświadczeń na swój teren.

Kolejnym punktem w programie było spotkanie z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Lublina. Spotkanie odbyło się w Ratuszu lubelskim, dzięki czemu uczestnicy mogli doświadczyć też miejsca pracy nie tylko rady ale także całego urzędu.

Przewodniczący młodzieżowej Rady Miasta – Filip Jastrzębski mówił o ważnej roli rady w procesie  współrządzenia w mieście: „jako Młodzieżowi Radni mamy wpływ na kształtowanie przyszłości naszego miasta. Zależy nam aby głos młodych słyszany i brany pod uwagę w mieście. Jesteśmy po to aby reprezentować interesy młodzieży przed organami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi. Głośno dzielimy się naszym opiniami, Uczęszczamy na konsultacje społeczne, warsztaty czy spotkania z władzami miasta. Aktywnie uczestniczymy w decyzjach miasta wpływających  na nasze otoczenie i naszą przyszłość”

Refleksja na podsumowanie całego dnia była taka: młodzież nie jest taka „zła” wręcz przeciwnie jest kreatywna ma wiele pomysłów i potrzebuje rzeczywistej  przestrzeni dla siebie, ale w tym jest ważna rola dorosłych, aby to przestrzeń dać młodym, pozwolić im się wypowiedzieć.

Projekt „Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!” finansowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

        

                  

 

Translate »