Z grupą młodzieży  ze Szkoły Podstawowej w Korytkowie pojechaliśmy na spotkanie uczestniczące do Józefowa 20.09.2021r. Na miejscu mogliśmy w praktyce doświadczyć i zobaczyć jak wygląda aktywność i zaangażowanie obywatelskie na tym terenie oraz w jaki sposób władze lokalne współpracują z lokalnymi organizacjami oraz  jak wspierają i włączają mieszkańców w działania pro-obywatelskie.

Głównym punktem spotkania było odwiedzenie Urzędu Miasta i spotkanie z Panem Burmistrzem Romanem Dziurą, który osobiście pokazał nam dobre praktyki partycypacji. Wspólnie byliśmy w jednej z 10 spółdzielni socjalnych funkcjonujących w Józefowie oraz spotkaliśmy się z przedstawicielami NGO. Udział w spotkaniu pozwolił  na praktyczną obserwację, iż poprzez dobrą współpracę lokalnych władz i organizacji społecznych jako obywatele mamy wpływ i możemy  zmieniać rzeczywistość w społeczności lokalnej. Niewątpliwie lokalny samorząd  może pochwalić się dobrą współpracą z sektorem pozarządowym, która we wskaźnikach wygląda tak, że w Józefowie jest  najwięcej NGO w przeliczeniu na mieszkańca, działa aż 10 spółdzielni socjalnych. Sektor pozarządowy świadczy wiele usług społecznych jak: prowadzenie usług opiekuńczych- prowadzi rodzinne domy pomocy społecznej, schroniska młodzieżowe po świadczenie usług cateringowych dla placówek edukacyjnych i społecznych oraz utrzymanie zieleni itp.  Dodatkowo bardzo zaciekawiło nas to, że w Józefowie realizowany jest Kadencyjny Budżet Obywatelski, który polega na przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych dot. potrzeb rozwojowych, inwestycyjnych mieszkańców tak aby wdrażane projekty były faktyczną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Konsultacje te były przeprowadzane na początku kadencji.

Dobra praktyka z Józefowa  była  dobrym wstępem do tego aby uczestnicy mogli sami poczuć się aktywnymi obywatelami i w symulowanych konsultacjach wypowiedzieć nt. tego „ Czego młodzież potrzebuje w mojej gminie?”. Młodzież zgłaszała wiele ciekawych pomysłów, szczególnie brakuje miejsc do spędzania wolnego czasu i integracji  dla dzieci i młodzieży ale także ciekawej oferty kulturalnej i oferty aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  

Translate »