Partycypacja, czyli co? Uczestnicy projektu „Obywatelsi !” ze Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym na to pytanie dostali odpowiedź podczas wizyty studyjnej 12.10.2020  w  Lublinie. Przedstawicielki Lubelskiej Grupy Badawczej oraz Fundacji Aktywności Obywatelskiej odpowiadały na to i inne pytania.

Partycypacja obywatelska to branie przez obywateli aktywnego udziału w procesie podejmowania i inicjowania decyzji, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Partycypacja -jak podkreślały prelegentki – to ciągły proces uczenia się współodpowiedzialności za środowisko, otoczenie w którym jako obywatele funkcjonujemy tak aby wypracowywać rozwiązania służące jak największej liczbie mieszkańców.

Podczas wizyty uczniowie dowiedzieli się jak w praktyce jest realizowana partycypacja obywatelska na przykładzie Lublina. Jedną z popularniejszych form faktycznego wpływu obywateli  na zmiany w mieście jest realizacja od 2014 r budżetu obywatelskiego poprzez który mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na realizację różnych przedsięwzięć w mieście, a te które zdobędą największe poparcie są następnie realizowane w odpowiedzi na lokalne problemy i potrzeby.

Inną ważną formą partycypacji są konsultacje społeczne, w których zbierane są opinie i uwagi mieszańców na określony temat. Mogą one być prowadzone na różne sposoby np. spotkania otwarte, warsztaty, panele obywatelskie, kawiarenki obywatelskie, spacery badawcze itp. Doskonałym przykładem konsultacji społecznych jest obecnie prowadzony proces konsultacji społecznych Strategii Miasta Lublina na lata 2020-2030 za który odpowiada Lubelska Grupa Badawcza w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030.w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przedstawicielki i jedocześnie realizatorki tego projektu omówiły różne sposoby konsultacji czyli zbierania opinii od mieszkańców Lublina nt. założeń do strategii. Omówione zostały także działania skierowane do młodzieży oraz rola organizacji młodzieżowych oraz ciał doradczych jak np. Młodzieżowa Rada Miasta które  zachęcają młodzież do aktywności obywatelskiej.

Projekt „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014 – 2020.

                         

Translate »