Czy partycypacja może mieć jakiś styl? Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie szkoły podstawowej w Smólsku Dużym poprzez realizację w dniach 7 – 21 października br. symulacji pt.: „Zdrowy styl życia”. Uczestnicy wskazali na potrzebę realizacji działań dotyczących zachowania równowagi fizycznej i psychicznej w życiu młodych osób. Pomysłów na działania było bardzo dużo. Od warsztatów psychologicznych w budynku szkoły do zawodów sportowych na boisku.  Pierwsze pomysły były szczegółowo omawiane i dopracowywane pod kątem założeń projektu. Ostatecznie powstały dwie ścieżki działania w ramach symulacji.

Jedna z nich dotyczyła przygotowania debaty z przedstawicielami władz i rodzicami. Wydarzenie to miało być okazją do zastanowienia się, nad tym kto ma wpływ na zdrowie i jakość życia młodych ludzi. Niestety sytuacja pandemiczna zmusiła organizatorów symulacji do przeformułowania pomysłów.

W rezultacie tych zmian ustalono, że cześć związana z debata zostanie zastąpiona konkursem wewnątrzszkolnym. Grupa zajęła się opracowaniem regulaminu konkursu w postaci quizu dotyczącego zdrowego stylu życia oraz podjęła przeprowadzenia quizu wśród uczniów. Wydarzenie to maiło być okazją do zaangażowania się i pogłębienia wiedzy na temat zdrowia wśród osób młodych. Zostały zebrane i podsumowane wyniki quizu, a zwycięzcom wręczono nagrody książkowe i ogłoszono ich tytułem „W najlepszym stylu!”. Temu wydarzeniu towarzyszył happening w postaci akcji plakatowej pt.: „Zdrowy styl życia” zorganizowanej przez samą młodzież szkolną.

Drugą ścieżką było przygotowanie warsztatów zdrowego stylu połączonych z oglądaniem w klasach filmu dotyczącego zdrowego stylu życia, równowagi psychicznej i fizycznej szczególnie ważnej w wieku dojrzewania. W warsztaty zaangażowała się starsza młodzież oraz środowisko nauczycielskie. Film i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Działania w projekcie pokazały, że młodzież jest chętna i gotowa do tego aby mówić o swoich potrzebach i potrafi sama zadbać o siebie. Dorośli muszą oddać trochę „władzy” w ich ręce, aby to o czym chcą się dowiedzieć mogło służyć im samym i ich kolegom, koleżankom.

Symulacja została przeprowadzona w ramach projektu „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014 – 2020.

                     

                    

 

Translate »