Pomysły na inicjatywy, które z jednej strony upamiętniałyby obchody 100-lecia Niepodległości Polski, z drugiej zaś strony zaaktywizowałyby społeczność lokalną powstały niezależnie w dwóch grupach uczestniczących w projekcie “Ja – obywatel!”.

Jedna grupa- to grupa młodzieży z kl. V Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym, która podczas warsztatów i spotkań z coachem oraz z kadrą pedagogiczną wypracowała pomysł na lekcje obywatelskie. Pomysł ten został ostatecznie dopracowany i w ten sposób powstał projekt obywatelski pt. „Dzień Samorządności”. W lutym odbyły się działania w ramach tego projektu.

Grupa inicjatywna rozpoczęła przygotowania projektu obywatelskiego od podziału zadań, omówienia scenariusza lekcji oraz zasad wyboru chętnych do prowadzenia zajęć. Inicjatywa odbyła się dzięki współpracy z samorządem szkolnym oraz nauczycielami. Głównym celem było zaktywizowanie młodzieży do działalności obywatelskiej, ale przy okazji osiągnięte zostały dodatkowe efekty. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie, którzy prowadzili lekcje nabyli większą pewność siebie, umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych. Ponadto przygotowując się do prowadzenia lekcji obywatelskich wśród uczniów kl IV – VIII w szkole w Korytkowie  Dużym poszerzyli swoją wiedzę. Podczas lekcji obywatelskich prowadzonych przez innych uczniów młodzież zdobyła wiedzę m.in nt. praw i obowiązków obywatelskich, ale także wiedzę historyczną związaną z 100- leciem Odzyskania Niepodległości. Zwieńczeniem lekcji było podsumowanie wraz z samorządem uczniowskim inicjatywy oraz wytypowanie I nagrodzenie najlepszych uczestników- prowadzących lekcje. Zwycięzców wytypowali w głosowaniu uczniowie. W inicjatywie uczestniczyło 82 osoby, byli to uczniowie z Korytkowa Dużego.

Nie tylko młodzi przygotowali w Korytkowie inicjatywę z myślą o rocznicy  100- leciu Odzyskania Niepodległości Polski. Grupa dorosłych także zainspirowała się podobnym tematem. Pomysł na projekt obywatelski pn.: “Biesiada Ludowa” był  wynikiem wspólnej pracy pięciorga aktywnych osób dorosłych ze społeczności lokalnej Korytkowa Dużego.

–  Chcieliśmy w naszej społeczności przygotować inicjatywę, która upamiętniłaby tę ważną datę w naszej historii i jednocześnie zintegrowała nasze środowisko lokalne wokół tak ważnego wydarzenia jakim jest 100-lecie niepodległości Polski – opowiada jeden z członków grupy inicjatywnej.

Realizacja projektu została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę  oraz został skonsultowany z wieloma instytucjami, które włączyły  się w nią i objęły patronatem, począwszy od Gminy Biłgoraj, Gminnego Ośrodka Kultury, po- lokalnie Szkołę Podstawową w Korytkowie, dzięki której udało się przygotować część artystyczną, aż  po Ochotniczą Straż Pożarną i lokalny chór, parafia. Bez pomocy i zaangażowania wielu osób, w tym w szczególności młodzieży z pewnością nie udałoby się zorganizować takiego wydarzenia. Efektem naszej pracy było zorganizowanie lokalnej Biesiady Ludowej, ale w pełni skupionej na tematyce patriotycznej. W programie był: przegląd recytatorki z utworami narodowymi i patriotycznymi, śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych, które bardzo wiążą się z lokalną kulturą ludową i narodową oraz przedstawienie upamiętniające najważniejsze momenty i postacie z okresu Odzyskania Niepodległości, oczywiście nie zabrakło Józefa Piłsudskiego, tradycji legionów.

Projekt obywatelski pokazał jak bardzo ważne są takie tematy, o sukcesie świadczy duża liczba mieszańców, która wzięła w nim udział – 51 osób. Udział mieszkańców w tym wydarzeniu wpłynął na poczucie wspólnoty i więzi lokalnej, ale także  wpłynął na wzrost poczucia tożsamości patriotycznej.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

          

Translate »