Grupa młodzieży – uczestników projektu „Obywatelsi!” spotkała się dnia 23 września b.r. z przedstawicielami samorządu lokalnego – Gminy Biłgoraj oraz przedstawicielami grupy nieformalnej Biłgoraj EKO Challenge.

Pani Joanna Szkutnik – Inspektor ds. Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła młodzieży niektóre formy partycypacji obywatelskiej podejmowane przez mieszkańców Gminy Biłgoraj. Zaznajomiła młodzież m.in. w jaki sposób mogą dbać o własne interesy, zaspokajać własne potrzeby oraz rozwiązywać problemy w szkole, wiosce, na terenie Gminy. Omówiła również procesy podejmowania decyzji w Gminie, w które mogą włączać się mieszkańcy.

Przedstawiciel grupy nieformalnej, Pan Piotr Swacha to czynny działacz inicjatywy Biłgorajski Eko Challenge, który od dłuższego czasu walczy z leśnymi śmieciarzami w Biłgoraju i okolicach. Grupa jest m.in. pomysłodawcą umieszczania w lasach fotopułapek nagrywających osoby pozostawiające tam odpady. Młodzież dowiedziała się jak samorząd lokalny współpracuje i włącza się w różne obywatelskie akcje oraz jak je wspiera.

Po interesujących i pouczających spotkaniach uczestnicy zwiedzili miasto Biłgoraj.

Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

         

 

       

 

     

 

Translate »