W sobotę, 17 października b.r. odbyła się pierwsza mini Gala Partycypacji podsumowująca projekt  “No i cóż, że wiek!” realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

Projekt skierowany był do seniorów z powiatu biłgorajskiego i głównym jego celem było jest zwiększenie udziału 100 osobowej grupy seniorów po 60 r. ż. z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym. Cele wydarzenia to: propagowanie dobrych praktyk partycypacji seniorów, w tym działań i projektów wspierających aktywność społeczną, dyskusja o problemach osób starszych w Powiecie Biłgoraj i możliwych kierunkach wsparcia mobilizujących potencjał lokalny, podsumowanie efektów pracy seniorów w projekcie, czyli ponad 20 inicjatyw, w których łącznie wzięło udział ponad 300 seniorów z powiatu biłgorajskiego. Istotą projektu było wzmocnienie współodpowiedzialności seniorów za sprawy lokalne i ukazanie korzyści płynących z angażowania się w życie społeczności.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu – seniorzy po 60 r.ż. na czele z liderką p. Krystyną Różaniecką, przedstawicielka Urzędu Miasta Biłgoraj oraz koordynatorka projektu Monika Dominik.

Ze względu na sytuację pandemiczną w naszym Powiecie, podsumowanie projektu odbyło się w małych grupach, przy zachowaniu środków ostrożności.

Projekt „No i cóż, że wiek!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

        

         

          

 

Translate »