W ramach projektu „Senior ważny codziennie!” seniorzy mogą realizować działania obywatelskie w postaci inicjatyw . Jedną  z takich inicjatyw była inicjatywa obywatelska pn.: „Piknik integracyjny seniorów” którą przygotowali i zrealizowali seniorzy z Biłgoraja i okolic skupieni w Polskim Związku Emerytów i Rencistów w Biłgoraju.

Celem inicjatywy był wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów z Biłgoraja poprzez udział w pikniku przy pieśni i piosence oraz przy wspólnych rozmowach. Kolejnym celem było zwiększenie poczucia własnej wartości oraz integracji społecznej seniorów w środowisku lokalnym.

Powyższe cele udało się zrealizować podczas wspólnego wyjazdu seniorów  w dniu 4 października do pobliskiego Nadrzecza. Na piknik zaproszono seniorów z Nadrzecza i Płus.

Piknik nie polegał bynajmniej na biernym spędzaniu czasu. Seniorzy rozśpiewali się przypominając sobie pieśni patriotyczne, harcerskie i biesiadne. Pogawędki pozwoliły podzielić się doświadczeniami i opiniami na różne tematy. Aura była jesienna, lecz otoczenie: nad rzeką wśród lasów pozwoliło powrócić sercem do wypraw młodości.

Dzięki wspólnie spędzonemu popołudniu, atrakcyjnego i korzystnego dla samopoczucia seniorów nastąpiła integracja uczestników, zwiększenie ich poczucia własnej wartości oraz przekonanie, iż nawet będąc seniorem można być aktywnym obywatelem.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Senior ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »