Uczestniczki projektu z Aleksandrowa  planowanie inicjatywy rozpoczęły od diagnozy środowiska lokalnego – obywatelskiego. W odpowiedzi na pytanie jak wygląda kondycja „lokalnego społeczeństwa obywatelskiego” szczególnie w aspekcie działań senioralnych okazało się, że dość prężnie działa środowisko kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, w tym w przeważającej mierze skupiające seniorki. Jednak działania te często nie są skoordynowane, brakuje większej współpracy, która pozwoliłaby „być jednolitym głosem” potrzeb lokalnych także w aspekcie współpracy z innymi lokalnymi instytucjami a szczególnie lokalnym samorządem.

W trakcie pracy seniorki zastanawiały się  od czego rozpocząć umocnienie tej współpracy ale też większe poznanie swoich potrzeb i prowadzonych działań. Z dyskusji i wspólnej pracy powstał pomysł na organizację pikniku obywatelskiego skupiającego aktywne środowiska lokalne -senioralne.

Jak powiedziała liderka grupy taki piknik to najlepszy sposób, żeby upiec dwie piecznie na jednym ogniu tj. spotkać, lepiej poznać się, nawiązać kontakty, zebrać potrzeby ale też określić pomysły na wspólne obywatelskie działania w miłej atmosferze. W ten sposób powstał pomysł na inicjatywę, która  odbyła się  8 sierpnia w Aleksandrowie.

W pikniku 08.08.2021 na Polanie Dąbrowa w Aleksandrowie uczestniczyło 41 osób.  W większości gościłyśmy panie z Kół Gospodyń Wiejskich  z Aleksandrowa, ale też na piknik zaproszeni zostali i przybyli lokalni społecznicy, przedstawiciele lokalnych władz z Panem wójtem na czele, przedstawiciele GOK. Podczas spotkania wymieniane były różne doświadczenia KGW, panie wymieniały się informacjami na temat działań w swoich kołach gospodyń. Wyartykułowana została potrzeba nawiązania wzajemnie współpracy lokalnej, zostały przeprowadzone „małe konsultacje społeczne”, seniorki wypowiadały się na temat potrzeb seniorów z Aleksandrowa oraz sposobów aktywizowania osób starszych tak aby włączać ich w działania społeczne i obywatelskie. Efektem spotkania była deklaracja i chęć dalszej współpracy.  Poza częścią merytoryczną nie zabrakło krótkiej  część artystycznej, były występy lokalnego zespołu śpiewaczego seniorów, ale też wspólne spędzenie czasu i rozmowy przy  grillu i poczęstunku.

Wszyscy uczestnicy pikniku byli pozytywnie nastawieni a grupa inicjatywna przekonała się, że aktywność i zaangażowanie obywatelskiej to nie jest jakieś abstrakcyjne sformułowanie tylko za tym pojęciem kryją się ludzie, którzy są świadomi i też chętni do brania współodpowiedzialności i zamiany w swoich środowisku nie tylko za siebie ale też za innych.

Inicjatywa obyła się w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

    

Translate »