Grupa aktywnych uczestników projektu “Ja obywatel !” opracowała pomysł na piknik integracyjno-rodzinny. Był to  efekt  pracy  warsztatowej aktywnych uczestniczek ze społeczności lokalnej w Bidaczowie. Pomysł na przygotowanie pikniku, którego celem  z jednej strony była integracja społeczności lokalnej, z drugiej zaś pokazanie i zachowanie lokalnej tradycji i dziedzictwa lokalnego szczególnie w zakresie kulinariów opowiadał na realne zapotrzebowanie umacaniania więzi lokalnych.

Ponadto zostały określone  następujące szczegółowe cele projektu:

  • upowszechniania tradycji kulinarnych
  • promocja zdrowego żywienia

–     integracja międzypokoleniowa

Realizację inicjatywy poprzedziły działania przygotowawcze, grupa inicjatorek przygotowała szczegółowy plan działania, dokonała potrzebnych zakupów oraz pozyskała partnerów, bez których projekt nie mógłby się odbyć m.in.  Szkołę Podstawową w Bidaczowie oraz lokalny zespół śpiewaczy, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Ochotnicza Straż Pożarna w Bidaczowie, działania wsparła także Rada Rodziców.

Pikniki odbył się  2 czerwca na placu szkolnym w Bidaczowie. Panie z lokalnego zespołu śpiewaczego,  wykonały tradycyjne  potrawy, odbyły się pokazy i prezentacje  i degustacje tradycyjnych potraw, ale także tych bardziej współczesnych np. pysznych pierogów z grilla, kiełbasek i szaszłyków. Uczestnicy pikniku mieli okazję przypomnieć sobie smaki dzieciństwa.    Ponadto Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji dla młodszych i nieco starszych, były konkursy dla dzieci ale też występy lokalnego zespołu śpiewaczego. W pikniku wzięło udział ok. 100 osób.

Na ustach starszych i młodszych były uśmiechy, wszyscy byli zadowoleni. Starsi cieszyli się, że mogą przekazać lokalne tradycje kulinarne i pokazać tym młodszym jak ważne są takie wydarzenia, które integrują całą społeczność lokalną.

Cieszymy się, że tyle osób wzięło udział w pikniku, świadczy to o tym, iż ludzie chcą wyjść ze swoich domów, tylko muszą mieć ku temu okazję, jak widać takie projekty  są bardzo  potrzebne opowiada jedna z pomysłodawczyń projektu obywatelskiego

          

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Translate »