Inicjatywa Po aktywność do lasu była wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorek skupionych wokół UTW w Biłgoraju – uczestniczek projektu. Grupa seniorek zastanawiała się nad tym w jaki sposób  połączyć w jednej inicjatywie zagadnienia na których najbardziej im zależało tj. aktywność społeczną, obywatelskie zaangażowanie połączone z propagowaniem wiedzy nt. zasobów lasu tak aby upowszechniać  wiedzę wśród seniorów nt. bezpiecznego zachowania w lesie z drugiej zaś na temat tajemnic lasu  także w aspekcie pro społecznym, ponieważ niewiele osób wie, że drzewa i las potrafią się komunikować, ostrzegać, a nawet wspierać, czym  my jako ludzie możemy  się także inspirować w działalności społecznej.

Wynikiem  wspólnej pracy był pomysł, aby zorganizować prelekcję edukacyjną w lesie z leśnikiem połączoną z zabieraniem grzybów i spacerem w lesie tak aby nie był to suchy wykład ale żywe spotkanie z naturą połączone z zdobyciem ważnej wiedzy.

Finał inicjatywy odbył się 19 sierpnia w Szkółce Nadleśnictwa w Biłgoraju. Jak relacjonuje lidera na miejscu powitał nas Pan leśniczy, który zdążył już przygotować dla nas ognisko, część seniorów w tym czasie rozbiegła się po lesie, następnie wrócili uśmiechnięci z grzybami. Pozostali delektowali się darami natury w postaci własnych  przetworów i wypieków.

Wszyscy wzięli udział w pogadance z Panem leśniczym, który opowiadał o zasadach bezpieczeństwa w lesie, ale także o odpowiednim zachowaniu w lesie -nie naruszającym spokoju. Seniorzy mieli wiele pytań na które Pan leśniczy chętnie odpowiadał, szczególnie dotyczyły one  zagrożenia pożarowego, zaśmiecania lasu i dbania o środowisko naturalne. Po tej części odbyła się kolejna prelekcja przygotowana przez samych seniorów dot. życia drzew. Seniorzy mogli dowiedzieć się wiele ciekawostek o życiu  lasu i drzew np. czy drzewa się komunikują i pomagają sobie, czy potrafią gromadzić doświadczenia i uczyć się? Okazuje się, że na te wszystkie pytania były pozytywne odpowiedzi, a najbardziej  zaskakujące było to, iż drzewa są prospołeczne i w sytuacjach zagrożenia potrafią przekazywać sobie komunikaty, a nawet wspierać. To informacja była wielką niespodzianką dla seniorów, od razu było nawiązanie do tego, że od drzew można się uczyć. Las kojarzy się z naturalnymi, brutalnymi, prawami przyrody ale nieznana jest zupełnie jego prospołeczna natura.

Inspiracją do tej części była książka „Sekretne życie drzew” Seniorzy bardzo zainteresowali się tym zagadnieniem i postanowili zorganizować jeszcze jedno spotkanie edukacyjne w gronie seniorów. Na koniec nie zabrakło wspólnej integracji przy ognisku poczęstunku, wspólnym śpiewie i planowaniu kolejnych działań dla seniorów w zakresie edukowania i zachęcania do działania seniorów biłgorajskich na rzecz ochrony przyrody.

Inicjatywa obyła się  w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

       

Translate »