Zakończyliśmy realizację projektu „Bliżej polskiej muzyki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem DĄB w Ciosmach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju zorganizowaliśmy trzy koncerty prezentujące pieśni polskich kompozytorów. Odbiorcami koncertów byli uczniowie ze szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych  w Bukowej, Hucie Krzeszowskiej, Smólsku i Starym Bidaczowie – w sumie w koncertach wzięło udział 715 osób! Każdy koncert był poprzedzony warsztatami, podczas których dzieci i młodzież zapoznawała się z sylwetkami kompozytorów, ich twórczością i stylem muzycznym. W warsztatach wzięło udział w sumie 633 osoby. Na koncertach uczniowie mieli okazję posłuchać muzyki „na żywo”

Młodzież poznawała twórczość F. Chopina, S. Moniuszki, M. Karłowicza, K. Szymanowskiego, I. Paderewskiego, R. Twardowskiego, W. Lutosławskiego, S. Behra, T. Bairda oraz H. Góreckiego. Pieśni  zostały zaśpiewane przez lubelskich artystów operowych – Ewę Lalkę i Grzegorza Pazika – przy fortepianowym akompaniamencie Karoliny Hordyjewicz. O kompozytorach podczas koncertu opowiadała Monika Dominik.

Nie tylko uczniowie zbliżyli się do polskich kompozytorów. Nauczyciele muzyki wspólnie z młodzieżą zorganizowali w szkołach edukacyjne spotkania muzyczne dla lokalnych społeczności. Uczniowie sami zapoznawali mieszkańców z kompozytorami i ich twórczością. Na spotkaniach z polską pieśnią, przebiegających w muzycznej atmosferze, przy poczęstunku, zgromadziły się łącznie 253 osoby.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu, a także wszystkim osobom zaangażowanym, w tym wolontariuszom. Liczymy na to, ze warsztaty oraz koncerty zainspirują biłgorajską młodzież do tego, by dalej poznawać i pokochać polską muzykę klasyczną.

Translate »