Zdobywanie wiedzy historycznej własnego regionu oraz wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej to cele inicjatywy, którą zrealizowała grupa seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu. Jako grupa seniorów z ZNP  uczestniczymy w projekcie „Wiek nie odbiera odpowiedzialności ” realizowanym przez Fundację Bliżej Pasji. Od kwietnia braliśmy udział w warsztatach na których opracowaliśmy pomysł na inicjatywę zaplanowaną przez naszą grupę seniorów. Zaplanowaliśmy  inicjatywę, która przybliży seniorom biorącym w niej udział lokalne Miejsca Pamięci, walory przyrodnicze oraz wydarzenia historyczne, które wydarzyły się w naszej małej ojczyźnie.

Realizację inicjatywy rozpoczęliśmy w dniu 20 sierpnia 2019 roku na zebraniu organizacyjnym. Podczas spotkania zapoznaliśmy zebranych z Regulaminem Projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności” Ustaliliśmy termin i program wycieczki edukacyjnej na trasie: Radecznica, Szczebrzeszyn, Klemensów, Guciów,  Zwierzyniec. Krasnobród, Majdan Wielki.  Podzieliśmy się zadaniami.

W dniu 24.08.2019  obył się wyjazd edukacyjny. W każdym miejscu w którym byliśmy dowiedzieliśmy ważnych informacji o lokalnej tradycji, historii i kulturze, ale także mieliśmy okazję zwiedzić najciekawsze miejsca przyrodnicze.

Wśród nich szczególnie  ciekawe miejsca, które odwiedziliśmy to: zabytkowa zagroda oraz  lokalne muzeum w Guciowie. Tam dowiedzieliśmy się o ginących zawodach, ich roli kiedyś i obecnie ale także poznaliśmy  tradycje mieszkańców z tego terenu, w tym związane z codziennym funkcjonowaniem ale też lokalną kulturą i kulinariami.  W Szczebrzeszynie który jest  znany za sprawą wiersza Jana Brzechwy „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…”  zobaczyliśmy słynny pomnik chrząszcz z drewna, który  wita turystów u podnóża Góry Zamkowej.  W Krasnobrodzie i Zwierzyńcu skorzystaliśmy z uroków i walorów przyrodniczych tych miast ale też zwiedziliśmy najważniejsze miejsca historyczne.

W każdym miejscu spotkaliśmy się z ciekawą historią, ginącymi już tradycjami  pięknymi walorami przyrodniczymi.  Celem naszej  inicjatywy, poza przybliżeniem miejsc pamięci, lokalnej kultury i tradycji było także  zaktywizowanie społeczne innych seniorów z Biłgoraja.

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „ Wiek nie odbiera odpowiedzialności” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

                

Translate »