Kolejne spotkania warsztatowe w Dąbrowicy, Smólsku, Starym Bidaczowie i Bukowej to praca nad pomysłami na symulacje partycypacyjne. Wizja świata i społeczności za 50 lat, aktualne problemy, potrzeby lokalne oraz pomysły na działania pro-obywatelskie to przedmiot warsztatów w ramach projektu „Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!”. Młodzież odkrywała też, co to znaczy być dobrym obywatelem. co na nich wpływa i jakie to ma znaczenie dla ich aktywności społecznej. Rozpoczęła też pracę nad projektowaniem symulacji obywatelskich w swoich miejscowościach.

Młodym jak zwykle nie brakowało kreatywności i pomysłowości!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

    

    

    

     

Translate »