Dnia 17 listopada br. Odbyło się kolejne już śniadanie senioralne, czyli spotkanie organizacji mających na celu szeroko pojęte działanie na rzecz seniorów. To spotkanie było szczególne, gdyż organizacje pozarządowe pracujące na rzecz seniorów z miasta, gminy i powiatu biłgorajskiego podpisały porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest współpraca na rzecz zaspokajania potrzeb osób starszych w powiecie Biłgoraj i integracja środowisk senioralnych.

Poprzez obecność w porozumieniu organizacje wymieniają miedzy sobą informacje o swoich działaniach, a dzięki temu wydarzenia organizowane na rzecz osób starszych będą miały większą skalę, nie będą się dublowały, przez to środki finansowe na potrzeby seniorów będą mogły być lepiej zagospodarowane. -Udział w porozumieniu jest bezpłatny, nie ma żadnych składek członkowskich, nie wpływa również na utratę niezależności żadnej z organizacji. Porozumienie ma charakter otwarty, co oznacza, że na każdym etapie jego funkcjonowania będą mogły dołączyć inne organizacje i podmioty wspierające seniorów z Powiatu Biłgoraj. Do czego serdecznie zachęcamy – Monika Dominik, koordynatorka projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!.

To porozumienie mówi o tym, że jego uczestnicy, a mowa jest o dwunastu organizacjach, chcą działać na rzecz seniorów i widzą taką potrzebę. Każda z tych organizacji w 100% działają na rzecz seniorów albo jakieś części swych działań statutowych z osobami starszymi pracuje. Bardzo im zależy na tym, by jednym głosem na rzecz seniorów mówić. By to było możliwe trzeba się spotykać, trzeba dyskutować, trzeba wymieniać się poglądami, informacjami, ścierać opinie. I to porumienię stwarza takie forum dyskusji. Jest okazja by powiedzieć o potrzebach, oczekiwaniach pochwalić się swoimi osiągnięciami – dodaje Agnieszka Wojnarska z Fundacji „Bliżej Pasji”.

Stowarzyszenia skupiające seniorów lub działające na rzecz seniorów mają już plany na rok 2022. Podczas podpisywania porozumienia o tych planach rozmawiano, ustalano działanie i współpracę.

Projekt „Zaangażowanie ma znaczenie!” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025.

  

Translate »