Bardzo trudno nauczyć się partycypacji, zaangażowania obywatelskiego czytając podręczniki, uczestnicząc w wykładzie czy krótkim szkoleniu. Aktywność obywatelska jest raczej kwestią wewnętrznej motywacji, doświadczenia, a nie ilości wiedzy, którą młody człowiek posiądzie. Standardowe metody nauki nt obywatelskości są często nieskuteczne, mało efektywne, dlatego też uczestnicy projektu „Obywatelsi!” postanowili uczyć się poprzez gry terenowe. Jedna z nich o nazwie „Poszukiwacze przygód” odbyła się w październikowy dzień b.r. w okolicach Soli.

Udział w grze terenowej umożliwił młodzieży przeżycie konkretnych technik demokratycznych, sprawdzenie się we współpracy, osiąganiu celów, przekonywaniu innych, argumentowaniu, pokonywaniu trudności.

Innowacyjne metody uczestniczenia w życiu publicznym, takie jak np. gry terenowe pozwalają doświadczyć realnej rzeczywistości, podobnej do rzeczywistości dorosłych obywateli i w ten sposób nakłaniają do konkretnego działania, które jest zbliżone do działania w świecie realnym. Równocześnie osoby biorące udział w grze, pozostając cały czas w świecie gry, mają bezpieczną okazję do wykroczenia poza własne doświadczenia, własny punkt widzenia i przyzwyczajenia związane z utartymi schematami działania i w ten sposób mogą naturalnie rozwinąć swoje kompetencje, podbudować motywację do działania, poszerzyć horyzonty myślowe. Ponadto gry umożliwiają eksperymentowanie, przekraczanie granic, testowanie, czyli to wszystko, czego w realnym świecie „nie wypada” lub nie ma na to czasu.

Gra terenowa to współczesna wersja znanych choćby z harcerstwa podchodów. Kolejne zadania i zagadki prowadzą całą drużynę pomiędzy wybranymi lokalizacjami, punktami. Integralną część każdej gry stanowią elementy architektury terenu, przestrzeń okolicy. Tablice pamiątkowe, pomniki, ciekawe elementy przyrody, ścieżki – wszystkie te elementy mogą stanowić wskazówkę do rozwiązania kolejnych zadań związanych np. z demokracją, podejmowaniem decyzji, konsultacjami, grupami roboczymi itp.

Młodzież z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. M. Pasiaka w Soli długo będzie wspominała organizację i udział w grze terenowej, która zakończyła się sukcesem.

Gra terenowa odbyła się w ramach Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

                      

 

               

 

Translate »