W słoneczny, wrześniowy dzień – 18 września b.r. grupa seniorów – uczestników projektu „Senior ważny codziennie!” odbyła wizytę studyjną do Janowa Lubelskiego i okolic. Celem wizyty była wymiana pomysłów i doświadczeń, nawiązanie kontaktów, inspiracja dobrymi pomysłami w zakresie szeroko pojętej aktywności osób starszych.

W pierwszej kolejności seniorzy z Biłgoraja spotkali się ze swoimi janowskimi rówieśnikami ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Janowie Lubelskim oraz z Panią Anną Łopatą – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Janowie Lubelskim. Na spotkaniach zostały przedstawione formy współpracy i aktywizacji janowskich seniorów przez różne podmioty publiczne, w tym Bibliotekę Pedagogiczną. Rozmaite formy aktywności: teatr, ruch na świeżym powietrzu, sport, śpiew, działania kulturalne to tylko niektóre formy realizowane przez osoby starsze ze wspólnocie lokalnej. Dopełnieniem spotkania były opowieści Pana Jarosława Lalika z Koła Terenowego PTTK „Ziemia Janowska”, który uraczył zebranych historią, zabytkami, pomnikami przyrody tamtejszych okolic, a także sylwetkami ludzi, zasłużonych dla Ziemi Janowskiej.

Kolejny etap podróży to przepiękna miejscowość Szklarnia i Szkoła Suki Biłgorajskiej, założona w 2007 roku przez Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów, jako oddolna, niezależna inicjatywa, skupiająca sympatyków i admiratorów muzyki tradycyjnej. Pan Zbigniew Butryn zafascynował seniorów swoją pasją, opowiadając: „Muzyka ludowa towarzyszy nam od najmłodszych lat. Jest naszą życiową pasją. Staramy się kontynuować tradycje muzyczne naszego regionu w sposób jak najbardziej naturalny i autentyczny, in crudo czyli bez stylizacji, tak poprostu…” Uczył gości jak ważne jest wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji do rozwoju i zbudowania zaplecza dla przyszłych pokoleń.

Ostatnim odwiedzonym przez seniorów miejscem było Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, Kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski w miejscowości o tej nazwie. Łążek Garncarski jest niewielką wioską leżącą w południowej części Lasów Janowskich. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się w źródłach historycznych w 1582 r.
Pan Jan Jamruziewicz – prezes stowarzyszenia podzielił się swoim doświadczeniem budowania Wioski Garncarskiej, a nade wszystko doświadczeniem współpracy z ludźmi i aktywizacji mieszkańców wioski do wspólnych działań. Seniorzy nauczyli się, co można osiągnąć dzięki przedsiębiorczości, kreatywności, zaangażowaniu niewielkiej ilości osób oraz ich lidera.

Wszystkie spotkania były ciekawe, pouczające i niezwykle inspiracje do działania dla seniorów, umożliwiły kontakty, wymianę doświadczeń oraz wyzwoliły pomysły na wspólne działania. Pokazały seniorom jak uczyć się na dobrych przykładach i przełożyć je na dobre praktyki we własnej miejscowości.

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu „Senior ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

            

           

 

         

 

 

Translate »