Seniorzy i seniorki z projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” to osoby świadome swoich potrzeb, mające poczucie znaczącej przynależności do społeczeństwa, również poprzez budowanie pomostu pomiędzy pokoleniami. Współpraca międzypokoleniowa stanowi skuteczne narzędzie rozwiązywania lokalnych problemów, a podejmowanie inicjatyw i akcji społecznych sprzyja tworzeniu poczucia wspólnotowości.

Inicjatywa „Poznaj swojego sąsiada” ma na celu dążenie do wzajemnego poznania się, zaprzyjaźnienia i integracji sąsiedzkiej, sprzyja budowie tożsamości lokalnej, poprawie bezpieczeństwa oraz aktywizacji młodszych i starszych mieszkańców.

Dnia 22 sierpnia przy ul. Puszcza Solska w Biłgoraju odbył się piknik osiedlowy „Poznaj swojego sąsiada”. W piękne, niedzielne popołudnie przybyło prawie 40 osób w różnym wieku, od dzieci po seniorów, wśród nich osoby o różnych sprawnościach fizycznych i psychicznych, niepełnosprawni, osoby z różnymi problemami zdrowotnymi, ale także ci, którzy mają dużo witalnych sił, żeby włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Obecni byli lokalni liderzy, przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj Andrzej Łęcki, ksiądz Karol z Cerkwii Prawosławnej Św. Jerzego  w Biłgoraju – wszyscy są mieszkańcami osiedla Puszcza Solska w Biłgoraju.

W czasie spotkania rozmawiano o wspólnych sprawach, osiedlowych problemach, dzielono się wspomnieniami o przeszłości, dawnym życiu na osiedlu. Wspólnie zastanawiano się komu i jak najlepiej pomóc, jak zorganizować grupę samopomocy zajmującą się wymianą drobnych przysług sąsiedzkich.

O motywach i celu realizacji pikniku opowiada jej liderka i inicjatorka p. Maria Różańska – „Dzisiejsze spotkanie spowoduje to, że ludzie będą się sobą interesować, wzrośnie ich świadomość jak dużo osób jest w potrzebie. Będą mieli większą odwagę, żeby się zwrócić do siebie o pomoc, tą pomoc zaproponować, ale też umieć ją przyjąć.

Zależy mi też na tym, żeby młode pokolenie zwróciło uwagę na starszych ludzi, żeby nie byli obojętni wobec nich i uwierzyli, że starsi są na ulicy potrzebni, a także żeby uczyli się na tożsamości lokalnej.

Takie spotkanie organizujemy po raz pierwszy, nigdy wcześniej sąsiedzi nie mieli okazji podczas żadnych wspólnych spotkań naprawdę spojrzeć sobie w oczy. Mam nadzieje, że to w nich zostanie na długie lata.”

Budowanie relacji sąsiedzkich jest procesem długotrwałym, często nieprostym, ale jednak przynoszącym wiele wymiernych korzyści dla mieszkańców. Piknik „Poznaj swojego sąsiada” był pierwszym krokiem do budowania wspólnoty osób oraz odbudowywania wiary w to, że razem można zdziałać wiele.

Projekt „Zaangażowanie ma znaczenie!” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

     

     

     

     

     

Translate »